Przebieg postępowania w sprawie zwrotu środków unijnych i jego możliwy wynik

Postępowanie w sprawie zwrotu środków europejskich prowadzone jest zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Publikacja: 17.06.2021 16:15

Przebieg postępowania w sprawie zwrotu środków unijnych i jego możliwy wynik

Foto: AdobeStock

Przed wydaniem decyzji zwrotowej właściwa instytucja ma obowiązek wszcząć postępowanie administracyjne i zawiadomić o tym beneficjenta, który ma możliwość, aktywnego uczestnictwa w postępowaniu zwrotowym w celu obrony swoich interesów oraz wpływania na ustalenia organu w zakresie stanu faktycznego. Beneficjent ma prawo do czynnego udziału w toku całego postępowania zwrotowego, w tym prawo inicjatywy dowodowej oraz możliwość wypowiedzenia się co do zebranego w sprawie materiału dowodowego. Zgodnie z art. 78 § 1 KPA żądanie strony dotyczące przeprowadzenia dowodu należy uwzględnić, jeżeli przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla sprawy. Z perspektywy beneficjenta istotne jest, że decyzja w sprawie zwrotu środków musi zawierać wszystkie elementy właściwe dla decyzji administracyjnej wskazane w art. 107 § 1 KPA, w szczególności uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o trybie odwoławczym.

Pozostało 87% artykułu

Spraw sobie prezent.
Dostęp do rp.pl do 50% taniej!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach subskrypcji rp.pl

Otrzymasz dostęp do serwisu rp.pl, w tym artykułów z "Rzeczpospolitej"
i weekendowego magazynu Plus Minus.

Prawo dla Ciebie
Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie
Prawo karne
Prezydent Andrzej Duda ułaskawił prawicowego publicystę
Konsumenci
TSUE orzekł na korzyść frankowiczów. Co ten wyrok oznacza dla banków
Prawo dla Ciebie
Sąd rozstrzygnie spór między córką i wdową po Grzegorzu Ciechowskim
Zawody prawnicze
Adwokatura przyjęła nowe zasady wykonywania zawodu. Zmiany w etyce i zastępstwach
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?