Zamówienia: Covid-19 a dyscyplina finansów publicznych

Zamawiający odmawiają wykonawcom prawa do uwzględnienia wpływu pandemii na realizację umowy, zasłaniając się przepisami o dyscyplinie finansów publicznych. Takie działanie nie ma jednak podstaw prawnych.

Publikacja: 17.06.2021 17:30

Zamówienia: Covid-19 a dyscyplina finansów publicznych

Foto: Adobe Stock

Pandemia COVID-19 i związane z nią zatory płatnicze, opóźnienia w realizacji dostaw, ograniczona dostępność niektórych surowców i materiałów budowlanych, jak również zmniejszona liczba pracowników będąca efektem rosnącej liczby zakażeń lub nałożenia kwarantanny skutkowała pociągnięciem wykonawców do odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Naliczenie wykonawcom kar umownych zaburzyło ich płynność finansową i postawiło pod znakiem zapytania dalszą realizację inwestycji wobec braku środków na opłacenie podwykonawców czy zakup materiałów. Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych („ustawa COVID-19") wprowadzono instrumenty wsparcia dla uczestników rynku zamówień publicznych, których celem było przeciwdziałanie utracie płynności finansowej przez wykonawców i udzielenie im gwarancji, że zawarte przez nich umowy o udzielenie zamówień publicznych będą uwzględniać zmianę warunków społeczno-gospodarczych spowodowanych COVID-19.

Pozostało 90% artykułu

Spraw sobie prezent.
Dostęp do rp.pl do 50% taniej!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach subskrypcji rp.pl

Otrzymasz dostęp do serwisu rp.pl, w tym artykułów z "Rzeczpospolitej"
i weekendowego magazynu Plus Minus.

Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
W sądzie i w urzędzie
Pierwsza skarga następcy Ziobry. Zarzuca sądowi "bezduszny formalizm"
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości