[b]U dwóch osób za kwiecień zostały błędnie wyliczone koszty płacy, więc potrzebna była korekta. U jednej z nich kwota do wypłaty się nie zmieniła, a u drugiej wyszła na plus. Czy można do wniosku Wn-D dołączyć tylko te załączniki, które będą korygowane, i oczywiście INF-O-PP (dokumenty wysyłamy elektronicznie przez program Sodir offline). Jakie okresy trzeba było wykazać w korekcie w tabeli w części B INF-O-PP (styczeń, luty i marzec), czy wszystkie do lipca? Ponieważ za kwiecień zmieniła się kwota do wypłaty we wniosku WN-D a ten miesiąc wykazywany jest w kolejnych miesiącach INF-O-PP, to czy w tych miesiącach również musi być dokonywana korekta, czy też wystarczyło prawidłowe wykazanie w informacji za sierpień?[/b]

[b]Tak.[/b] Czytelnik może do korekty wniosku Wn-D dołączyć tylko te dwa załączniki INF-D-P, które są korygowane. Ale powinien pamiętać, że na wniosku Wn-D musi wpisać kwotę ogółem wyliczonego dofinansowania ze wszystkich wysłanych wcześniej dobrych załączników INF-D-P oraz z tych dwóch, które zostały skorygowane. Również na wniosku Wn-D w pozycji ilość załączników INF-D-P ma wpisać 2. Z kolei na załącznikach INF-D-P w pozycji numer załącznika powinien wpisać po kolei 1, a na drugim 2.

Przypominam, że od 8 lipca br., wysyłając do PFRON co miesiąc wniosek Wn-D oraz korekty wniosków za poprzednie miesiące, należy dołączyć informację o pomocy publicznej w skrócie (INF-O-PP). Jeżeli czytelnik wysyła dokumenty do PFRON korzystając z wersji Sodir offline, to niestety sam musi wypełnić tabelę w części B, wpisując do niej m.in. dzień udzielenia pomocy i wypłacone kwoty dofinansowania z PFRON.

Okresy, jakie czytelnik musiał wykazać w części B formularza INF-O-PP, robiąc korektę wniosku Wn-D za kwiecień, objęły miesiące od stycznia do lipca, czyli te, za które już zostało wypłacone dofinansowanie, a nie tylko do kwietnia. Z kolei w części szczegółowej B miał wskazać koszty płacy za kwiecień, limit kosztów płacy za ten miesiąc i okres sprawozdawczy od 1 kwietnia do 30 kwietnia.

W sytuacji gdy po sporządzonej korekcie Wn-D i dwóch załączników INF-D-P za kwiecień zmieniła się kwota do wypłaty, nie należało przeprowadzać korekt wcześniej wysłanych do PFRON INF-O-PP. Dopiero wysyłając wniosek Wn-D za sierpień i dołączając do niego INF-O-PP, czytelnik powinien był wykazać prawidłowe kwoty, jakie dostanie z PFRON po przeprowadzonej korekcie.

[i]Autorka jest dyrektorem ds. dofinansowań w firmie Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych[/i]