[b] Jestem specjalistką ds. personalnych w zakładzie, który stracił głównego odbiorcę towarów. Teraz rozmawia z innym potencjalnym kontrahentem, co jednak potrwa. Do tego czasu chce wdrożyć na podstawie ustawy antykryzysowej indywidualne rozkłady czasu pracy i dziewięciomiesięczne okresy rozliczeniowe. Jest objęty układem zbiorowym pracy, ale trzy działające u niego zakładowe organizacje związkowe nie zgadzają się na korektę układu. Co robić?[/b]

Zawrzeć porozumienie – zgodnie z art. 9 ust. 5 i art. 10 ust. 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=320785]ustawy antykryzysowej[/link] – o stosowaniu indywidualnych rozkładów i długich okresów rozliczeniowych ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi funkcjonującymi w firmie bądź tylko z reprezentatywnymi w rozumieniu art. 241[sup]25a[/sup] kodeksu pracy.

Reprezentatywną jest w tym pojęciu struktura spełniająca jeden z następujących warunków:

- jest jednostką organizacyjną lub członkiem ponadzakładowej organizacji związkowej uznanej za reprezentatywną w świetle art. 241[sup]17[/sup] § 1 pkt 1 k.p. (OPZZ, Forum ZZ, NSZZ „Solidarność”), pod warunkiem że grupuje co najmniej 7 proc. pracowników danej firmy,

- zrzesza minimum 10 proc. osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie,

- do niej należy największa liczba pracowników zakładu, jeśli żaden związek nie spełnia kryteriów z poprzednich punktów.

Fiasko negocjacji ze wszystkimi związkami nie zamyka zatem pracodawcy drogi do skorzystania z rozwiązań antykryzysowych. Istnieje bowiem możliwość podpisania porozumienia w tej sprawie wyłącznie z jedną, największą organizacją związkową pod względem liczebności członków będących pracownikami danej firmy.

[b] Myślałam, że przedsiębiorca objęty układem zbiorowym pracy może przyjąć u siebie według ustawy antykryzysowej indywidualne rozkłady czasu pracy i długie okresy rozliczeniowe wyłącznie w drodze zmiany tego układu. Czy tak?[/b]

Właśnie nie. Ma on do wyboru: albo zmodyfikować układ zbiorowy pracy, albo zawrzeć porozumienie przynajmniej ze związkami reprezentatywnymi w rozumieniu art. 241[sup]25a[/sup] k.p. Wynika tak bezpośrednio z art. 9 ust. 5 oraz art. 10 ust. 3 ustawy antykryzysowej. Dlatego firma objęta układem zbiorowym może stosować wskazane rozwiązania alternatywnie. Podpisanie porozumienia z reprezentatywnymi związkami wchodzi w grę od razu. Nie jest konieczne odrzucenie przez związki propozycji pracodawcy co do korekty układu zbiorowego.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

[i] Renata Majewska, ekspertka prawa pracy, właścicielka firmy szkoleniowej Biuro Kadr i Płac[/i]