Jeden z ekspertów na pytanie, czy zawsze odjęcie przez pracodawcę ośmiu godzin z wymiaru czasu pracy z tytułu święta przekłada się na dzień wolny, odpowiedział:

„Taka jest reguła. Nie musi tak jednak być w przypadku równoważnego czasu pracy. Podam przykład, posługując się dla uproszczenia miesięcznym okresem rozliczeniowym. Pracownik pracuje 14 dni po 12 godzin, co daje 168 godzin, i w miesiącu rozliczeniowym w dzień pracujący przypada święto. W takim wypadku święto nie skutkuje u pracodawcy obowiązkiem oddania podwładnym dnia wolnego. Pojawienie się święta oznacza, że pracownik – także w równoważnym czasie pracy – powinien pracować nie 168 godzin, ale 160. Może być więc tak, że pracownik będzie pracował w dalszym ciągu 14 dni tylko w czterech z pracujących dni tygodnia. Zamiast 12 godzin będzie w pracy przez dziesięć”.

Wielu czytelników zrozumiało, że pracującym w systemie równoważnym nie trzeba oddawać utraconego wskutek święta dnia wolnego z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

[srodtytul]Bez wyjątków[/srodtytul]

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i wypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin. Taka jest ogólna zasada uregulowana w [b]art. 130 § 2 k.p.[/b] Stosujemy ją bez względu na system czasu pracy, co potwierdza w swoim [link=http://www.rp.pl/artykul/377463.html]stanowisku Główny Inspektorat Pracy[/link] [b](GPP-459-4560-55/09/PE/ RP).[/b] System czasu pracy nie ma też znaczenia przy oddawaniu wolnego dnia z tytułu święta.

[srodtytul]Nie każdy skorzysta[/srodtytul]

Wynika to z tego, że zatrudnieni pracują w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Szósty dzień tygodnia musi być wolny i zazwyczaj jest nim sobota. Gdy pokrywa się ze świętem, trzeba ją zagwarantować w innym terminie, bo w przeciwnym razie pracownik utraci wolne z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Taki dzień trzeba zapewnić w każdej organizacji czasu pracy, nawet gdy jest równoważna. Standardowo wyjątek dotyczy sytuacji, gdy sobota jest dniem roboczym, a wolne z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy wypada w innym powszednim dniu tygodnia. Właśnie o to chodziło w cytowanej odpowiedzi. Użycie systemu równoważnego jako przykładu było dość niefortunne, bo przecież i w tym wypadku w każdym systemie czasu pracy robocza sobota powoduje, że zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy nie zostaje zachwiana.

[ramka][b]Komentuje Sławomir Paruch, wspólnik w kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak [/b]

Wystąpienie w okresie rozliczeniowym święta nie oznacza, że zatrudnionym trzeba oddać dzień wolny. W każdym przypadku skutkuje natomiast obowiązkiem obniżenia wymiaru czasu pracy o osiem godzin. W praktyce to obniżenie następuje najczęściej poprzez udzielenie dnia wolnego. Ma to miejsce w systemie podstawowym, gdy praca jest wykonywana zwykle od poniedziałku do piątku. Może jednak nastąpić przez ustalenie w niektórych dniach krótszego czasu pracy niż dopuszczalny w systemie równoważnym.[/ramka]

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ