Ten producent farb i lakierów zawarł z 84 hurtowniami niedozwolone porozumienie dotyczące ustalania cen minimalnych sprzedaży towarów przez dystrybutorów. Zdaniem UOKiK ograniczało ono konkurencję. Tego typu praktyki są bowiem jednym z najcięższych naruszeń prawa konkurencji. Przepisy zdecydowanie zakazują ustalania jednolitych cen oraz marż handlowych. Prezes Tikkurili zapowiada już odwołanie od niekorzystnego dla firmy wyroku.