Osobom, które mają prawo do urlopu wychowawczego, ustawodawca dał możliwość pogodzenia pracy zawodowej z rodzicielstwem i wynikającymi z niego obowiązkami.

[srodtytul]Pracownik decyduje[/srodtytul]

Zainteresowany sam określa, o ile krócej chce pracować. Jednakże ten wybrany wymiar czasu pracy nie może być niższy niż pół etatu.

Pracodawca musi taki wniosek zrealizować. Przełożony oczywiście może rozmawiać z podwładnym, o ile skrócony będzie jego czas pracy, ale ostateczna decyzja należy do zatrudnionego.

Praca na część etatu, na którą szef musi się zgodzić, nie trwa wiecznie. Uprawnienie to przysługuje tylko w czasie, gdy pracujący rodzic ma prawo korzystać z urlopu wychowawczego.

Zgodnie z art. 186 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=1288079C8A806B4039D19A8B496CF333?id=76037]kodeksu pracy[/link] [b]osoba zatrudniona co najmniej przez sześć miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do trzech lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko czwartego roku życia.[/b] Czyli maksymalnie praca w obniżonym na wniosek zainteresowanego wymiarze czasu (na którą firma musi się zgodzić) wynosi trzy lata.

[srodtytul]Lepiej nie zaskakiwać[/srodtytul]

Przepisy nie określają szczególnej formy, jaką tego rodzaju wniosek powinien mieć. Jednakże najlepiej, chociażby do celów dowodowych, składać go na piśmie.

W przepisach nie podano też terminu, w jakim trzeba wniosek złożyć, by nie zaskakiwać firmy swoją decyzją. Wszystko wskazuje na to, że od 1 stycznia 2010 r. kwestia terminu jego składania będzie uregulowana. W Sejmie trwają bowiem prace nad zmianami regulacji dotyczących zasady obniżenia wymiaru czasu pracy osób uprawnionych do urlopu wychowawczego.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Zgodnie z projektem, wniosek o zmniejszenie etatu zainteresowany będzie musiał składać na dwa tygodnie przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze. Jeżeli nie dochowa tego terminu, to pracodawca obniży mu wymiar czasu pracy nie później niż z upływem dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.

[srodtytul]Korzysta jedna osoba[/srodtytul]

Trzeba pamiętać, że choć jest przepis pozwalający obojgu rodzicom wziąć urlop wychowawczy jednocześnie przez trzy miesiące, to z prawa do skrócenia wymiaru czasu pracy może korzystać tylko jedno. Nie ma przeszkód, by rodzice składali wniosek na przemian i okresowo pracowali na część etatu.

[ramka][b]Powrót na część etatu daje ochronę[/b]

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę od dnia, w którym pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego złożył wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy, do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy. Ochrona przed zwolnieniem przysługuje w takim wypadku nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w czasie pracy na część etatu jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.[/ramka]

[i]masz pytanie, wyślij e-mail do autora

[mail=t.zalewski@rp.pl]t.zalewski@rp.pl[/mail][/i]

[ramka][link=http://kariera.pl]Jest praca dla Ciebie![/link][/ramka]