[b]Recepcjonista był na zwolnieniu lekarskim od 26 do 30 października. Z zaświadczenia wynikało, że chory może chodzić. Jednak podejrzewaliśmy, że podwładny wziął chorobowe tylko po to, żeby wyjechać na wakacje. Dlatego wydelegowana komisja pojechała do niego na kontrolę, ale go nie zastała. Obecni domownicy wyjaśnili, że pojechał do lekarza. Komisja zostawiła wezwanie do stawienia się w ciągu trzech dni w celu usprawiedliwienia nieobecności podczas kontroli. Pracownik milczał. Czy możemy go zwolnić?[/b]

Wypełniając jeden z podstawowych obowiązków pracowniczych wynikający z art. 100 § 2 pkt 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C4D38E533E663A68F422BC77475F483D?id=76037]k.p[/link]., jakim jest dbałość o dobro pracodawcy, zatrudniony winien przeznaczyć zwolnienie lekarskie na zaleconą kurację. Dlatego powinien się powstrzymywać od wykonywania czynności, które mogą go narażać na jej przedłużenie. Nie może też utrudniać zgodnych

z prawem działań kontrolnych pracodawcy. Z pewnością przebieg i wyniki kontroli wykorzystania zwolnienia mogą stanowić podstawę uzasadnionych wątpliwości pracodawcy, czy pracownik postępuje uczciwie. W tej sytuacji powinien przede wszystkim zażądać od podwładnego wyjaśnień co do sposobu wykorzystania zwolnienia lekarskiego. Należy zbadać, czy przeprowadzał on zaleconą kurację, czy wykorzystał zwolnienie w innym celu. Zatrudniony ma obowiązek udzielić takich wyjaśnień. Mieści się to bowiem w zakresie obowiązku współdziałania z pracodawcą przy wykonywaniu zobowiązań wynikających ze stosunku pracy.

Tak też uznał [b]Sąd Najwyższy w wyroku z 19 kwietnia 2001 r. (I PKN 376/00)[/b].

Jeśli pracodawca ustali, że pracownik w czasie zwolnienia lekarskiego zachowywał się w sposób, który choćby potencjalnie narażał go na przedłużenie kuracji (okoliczność tę można skonsultować z lekarzem), wtedy uzasadnione może być dyscyplinarne zwolnienie go z pracy.

[i][b]Podstawa prawna:[/b]

– art. 52 i 100 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C4D38E533E663A68F422BC77475F483D?id=76037]kodeksu pracy (tekst jedn. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)[/link].[/i]