Najłatwiej ustalić jest adres firmy wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym albo rejestrze handlowym. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=906021C3C4F8A71B08066CD633B6506B?id=70930]Kodeks postępowania cywilnego[/link] mówi bowiem, że pisma procesowe dla przedsiębiorców i wspólników spółek handlowych wpisanych do rejestru sądowego na podstawie odrębnych przepisów doręcza się – jeśli strona nie wskazała innego adresu dla doręczeń – na adres podany w rejestrze (art.133 § 2a). Jeżeli ostatni wpisany adres został wykreślony jako niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy, a nie zgłoszono wniosku o wpis nowego, adres wykreślony jest uważany za aktualny.

Samo ustalenie adresu wpisanego do rejestru jest stosunkowo proste. Wystarczy się pofatygować do jednego z sądów gospodarczych, które prowadzą Krajowy Rejestr Sądowy. Można też zajrzeć na stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości i znaleźć ten adres za pomocą udostępnianej tam nieodpłatnie wyszukiwarki ([link=http://www.ms.gov.pl]www.ms.gov.pl[/link]).

Dużo trudniejsze może się okazać ustalenie adresu osoby fizycznej. Nikt w zasadzie nie gromadzi informacji o miejscu zamieszkania. W tym wypadku można próbować np. zdobyć dane z bazy PESEL.

Podstawa prawna:

– [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=906021C3C4F8A71B08066CD633B6506B?id=70930]kodeks postępowania cywilnego[/link] (DzU z 1964 r. nr 43, poz. 296 ze zm.)