[b]Mężczyzna chce skorzystać z urlopu macierzyńskiego zamiast konkubiny. Czy jeśli rodzice nie są małżeństwem, to ojcu przysługują takie przywileje?[/b]

[b]Tak. [/b]Kodeks pracy nie wymaga, aby rodzice dziecka byli ze sobą w związku formalnym. Ojciec wychowujący dziecko ma prawo do części urlopu macierzyńskiego odpowiadającej okresowi, w którym matka uprawniona do urlopu wymaga opieki szpitalnej ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad maluchem.

Po wykorzystaniu przez nią 8 tyg. urlopu ojciec dziecka może u swojego pracodawcy złożyć wniosek o skorzystanie z pozostałych 12 tyg. wolnego (20 tyg. pełnego wymiaru należnego przy urodzeniu jednego dziecka pomniejszone o 8 tyg. wykorzystanego macierzyńskiego). Jeśli kobieta skończy wcześniej leczenie, może kontynuować zamiast taty malucha urlop aż do jego wyczerpania.

[i]Podstawa prawna:

– art. 180 § 6[sup]1[/sup] [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AE89BF528781D2C42167CAF23691862B?id=76037]kodeksu pracy (tekst jedn. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)[/link][/i]