[b][link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=257066](art. 33 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, DzU z 2008 r. nr 14 poz. 92 ze zm.).[/link] Szczegółowy katalog wydatków z zfron dla niepełnosprawnych wymienia [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=251171]rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (DzU nr 245,poz. 1810 ze zm.)[/link] oraz przyjęty w firmie zakładowy regulamin zfron.[/b]

W cytowanym rozporządzeniu nie ma jednak mowy o wydatkach związanych z bonami, paczkami świątecznymi itp., jakie pracodawca mógłby sfinansować z zfron i przekazać pracownikom niepełnosprawnym z okazji Bożego Narodzenia. Tym bardziej nie wolno mu sfinansować w ten sposób podobnych świadczeń dla np. opiekunów czy tłumaczy niepełnosprawnych.

Zasadniczo ZPCH nie ma również prawa zorganizować kolacji wigilijnej dla niepełnosprawnych podwładnych ze środków zfron. Ustawa o rehabilitacji ani rozporządzenie z 19 grudnia 2007 r. nie przewidują takiego wydatku. Rozporządzenie dopuszcza jedynie pokrycie z tego źródła działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej niepełnosprawnych.

Obawiam się, że spotkanie przy wigilijnym stole nie kwalifikuje się do działalności sportowej lub rekreacyjnej czy turystycznej.

Co innego, gdyby kolacja była jednym z elementów wyjazdu turystycznego; wtedy koszty jej przygotowania można ufundować z zfron, ale tylko i wyłącznie w części przeznaczonej dla pracowników niepełnosprawnych.

[i]Autorka jest dyrektorem ds. dofinansowań w firmie Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych[/i]