śnia 2009 r., lecz został przerwany. Zebrał się ponownie 27 listopada. W bezpośrednich i tajnych wyborach dokonano na nim wyboru nowych władz samorządu rzecznikowskiego. Jego kadencja trwa cztery lata. Poprzednim prezesem PIRP był rzecznik patentowy Andrzej Kacperski.Korporacja ta skupia około 1000 osób. Zawód rzecznika patentowego jest zawodem zaufania publicznego. Polega on na świadczeniu pomocy w sprawach własności przemysłowej osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.