[b]Sprzedaję meble na Allegro. Klient nie odebrał dostarczonej ławy, ponieważ stwierdził, że jest uszkodzona. Mój kierowca zwrócił mu pieniądze za ławę, lecz nie zwrócił za transport. Klient domaga się zwrotu za transport. Kto ma rację?[/b]

Przyjmując, że czytelnik prowadzi firmę, a klient jest osobą fizyczną (konsumentem), w przedstawionej sytuacji to kupujący ma rację. Czytelnik musi mu zwrócić pieniądze również za transport.

Przy sporach dotyczących sprzedaży na odległość, dokonywanej np. za pośrednictwem portali internetowych, takich jak Allegro, stosuje się przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (dalej ustawa).

Pomiędzy czytelnikiem a klientem została zawarta umowa sprzedaży. Jej elementami są zapłata za towar oraz za transport. Klient stwierdził uszkodzenie towaru i zadecydował, że go nie przyjmie. W rozumieniu przepisów ustawy [b]skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy[/b] (art. 7 ust. 1 ustawy).

Jeżeli zatem doszło do zerwania umowy na takich zasadach, umowa jest uważana za niezawartą, a klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (art. 7 ust. 3 ustawy).

Co z tego wynika? [b]Klient ma prawo żądać zwrotu ceny jaką zapłacił za towar oraz zwrotu kosztów transportu. [/b]

[i]Podstawa prawna:

- [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=D6D1C4AC5BA2F17E10CE5A008585E9E4?id=80633]ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U Nr 22, poz. 271 ze zm.)[/link][/i]

[b]Czytaj więcej w serwisach:[/b]

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ

- [b][link=http://www.rp.pl/temat/420033.html]Firma - klient[/link][/b]

- [b][link=http://www.rp.pl/temat/55662.html]Reklamacja i rezygnacja z umowy[/link][/b]