[b]Nie.[/b] Egzekucja z rachunków bankowych odbywa się według ściśle określonych przepisów.

Zajęcie jest skuteczne do chwili zrealizowania tytułu wykonawczego, na podstawie którego prowadzi się egzekucję.

Jednocześnie nie może dojść do naruszenia pierwszeństwa w zaspokojeniu wierzytelności. Wynagrodzenie za pracę jest wierzytelnością szczególną, mającą zapewnić byt i zaspokojenie podstawowych potrzeb każdego pracownika.

[i]Podstawa prawna:

– art. 889 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=906021C3C4F8A71B08066CD633B6506B?id=70930]ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (DzU nr 43, poz. 296 ze zm.)[/link][/i]