Od kilku lat ustawodawca konsekwentnie zwiększa zakres zdarzeń, które są objęte regulacjami o cenach transferowych. Podatnicy muszą analizować każde przepływy pieniężne dokonywane na rzecz bądź otrzymywane od podmiotów powiązanych, a także podmiotów z siedzibą w raju podatkowym. Również zawieranie niektórych umów bądź zmiana struktury grupy może powodować obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Przez transakcję kontrolowaną – zgodnie z wprowadzoną od 1 stycznia 2019 r. do ustaw podatkowych definicją - rozumie się bowiem szeroko identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym. Jednym z takich zdarzeń jest umowa spółki osobowej i – choć po objęciu spółki komandytowej regulacjami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - takich spółek będzie mniej, to nie należy zapominać np. o wciąż popularnych spółkach jawnych.