[b]Jako instytucja kultury prowadzimy kino. Czy możemy korzystać z art. 26e ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej? Stanowi on, że „do pracowników instytucji kultury nie stosuje się art. 151[sup]12[/sup] zdanie pierwsze [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B5E347C50E4D2860978BAD3D891C7A48?n=1&id=76037&wid=337521]kodeksu pracy[/link]”.

Chodzi o przepis gwarantujący pracującym w niedzielę wolny taki dzień co najmniej raz na cztery tygodnie. Czy zatrudniony na stanowisku kinooperatora może pracować w każdą niedzielę (projekcja jednego seansu filmowego), dostając w rekompensacie dzień wolny w tygodniu?[/b]

Istotnie, do pracowników instytucji kultury nie stosuje się art. 151[sup]12[/sup] zdanie pierwsze kodeksu pracy. Tak stanowi art. 26e [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=358E58561853C4FA586708EE1B69E069?id=71740]ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (DzU nr 114, poz. 493 ze zm.)[/link].

W praktyce oznacza to, że zatrudniający kinooperatora pracującego w niedzielę nie musi mu udzielać co najmniej raz na cztery tygodnie niedzieli wolnej od pracy. Jeśli jednak operator pracuje w niedzielę, dzień wolny zgodnie z art. 151[sup]11[/sup] k.p. za taką pracę należy dać mu sześć dni przed lub po takiej niedzieli, a jeżeli nie jest to możliwe, do końca okresu rozliczeniowego.

Gdyby i to się nie udało, zatrudnionemu należy się rekompensata pieniężna w wysokości 100 proc. dodatku do normalnego wynagrodzenia za każdą godzinę przepracowaną w niedzielę.

[i]Autor prowadzi Kancelarię Prawa Pracy Piotr Wojciechowski[/i]