To już kolejny w Dolnośląskiem konkurs, tym razem otwarty, dla działania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” z programu „Kapitał ludzki”. Ustalono jedynie datę rozpoczęcia naboru, a wnioski będą przyjmowane do końca roku lub do wyczerpania budżetu, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze.

Dokumenty są przyjmowane [b]od 4 maja[/b] pod adresem:

[b]Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu, Filia we Wrocławiu, ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław, punkt informacyjny I piętro, pokój nr 100.[/b]

[srodtytul]Dwa kierunki[/srodtytul]

Dzięki działaniu 8.1.1 przedsiębiorcom wolno iść w dwóch kierunkach. Z jednej strony mogą uzyskać dotacje na szkolenia swoich pracowników. Chodzi tu o przygotowanie planu takiego kursu na potrzeby firmy i cele jej rozwoju z analizą sytuacji uczestników szkolenia. Jego prowadzenie wolno powierzyć ekspertom zewnętrznym, a jednym z kosztów kwalifikowanych projektu będzie ich wynagrodzenie.

Druga możliwość firmy to zakup specjalistycznych usług doradczych. W szczególności takich, które pomogą w jej rozwoju, rozwinięciu produkcji, wprowadzeniu zmian marketingowych, ułatwią uzyskanie po- trzebnych certyfikatów lub przyczynią się do wprowadzenia rozwiązań ekologicznych. Ten komponent zarezerwowano wyłącznie dla firm z sektora MSP.

Przy usługach doradczych obowiązuje jednakowy poziom dofinansowania niezależnie od wielkości firmy i może stanowić do 50 proc. poniesionych kosztów (kwalifikowanych).

[srodtytul]Podział kosztów[/srodtytul]

Nie oznacza to jeszcze, że firma i fundusze unijne sfinansują dokładnie po połowie całkowity koszt takiego projektu. Należy bowiem uwzględnić podział na koszty kwalifikowane i takie, których do tej pozycji nie można zaliczyć. Przykładowo jeżeli firma doradcza wystawi fakturę na 146,4 tys. zł, to ponad 26 tys. zł tej kwoty stanowi podatek VAT. A tego, co do zasady, nie wolno zaliczyć do wydatków kwalifikowanych. Dlatego w tym wypadku dotacja wyniesie 60 tys. zł.

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

Uwzględniając zatem całkowitą wartość projektu, będzie stanowić ok. 41 proc.

Wyjątek od tej zasady dotyczy firmy, która nie ma żadnych możliwości uzyskania zwrotu (odliczenia) takiej daniny. I nie chodzi tu o wolę firmy, zaniechanie jakiegoś działania, jej niewiedzę, ale o rzeczywiste wszystkie, bez wyjątku, legalne sposoby odliczenia VAT lub uzyskania jego zwrotu. Dlatego dla własnego bezpieczeństwa lepiej nie włączać tej kategorii do kwalifikowanej części budżetu.

Dotacje na szkolenia mogą być bardziej zróżnicowane. Procentowy ich udział w wydatkach kwalifikowanych zależy bowiem od wielkości firmy (inne wsparcie dla mikro- i małych firm, średnich oraz dużych), jak i rodzaju kursu (różne wsparcie dla tzw. szkoleń ogólnych i specjalistycznych).

Szczegółowe wytyczne podaje regulamin konkursu dostępny na stronie [link=http://www.pokl.dwup.pl]www.pokl.dwup.pl[/link].