[b]Dziesięciu naszych pracowników chciało zapisać się do związku zawodowego. Złożyli wnioski. Po tygodniu otrzymali odmowę. W uzasadnieniu napisano, że odmowa nastąpiła z powodu złożenia donosu do Państwowej Inspekcji Pracy. Wnioskujący ustosunkowali się jedynie do pisma skierowanego do PIP przez inne osoby. Co w tej sytuacji można zrobić?[/b]

Jeżeli zainteresowany pracownik spotka się z odmową przyjęcia do danego związku zawodowego, powinien zapoznać się ze statutem i ustalić, czy:

- spełnia określone w nim wymogi do przyjęcia w poczet członków,

- statut przewiduje możliwość odwołania od decyzji odmawiającej przyjęcia do grona członków związku.

Pełna odpowiedź w artykule: "[link=http://www.rp.pl/artykul/56627,481167_O_przyjeciu_do_zwiazku_decyduje_statut.html]O przyjęciu do związku decyduje statut[/link]".

Więcej w serwisie:

[i][link=http://www.rp.pl/temat/56627.html] rp.pl » Dobra Firma » Kadry » Związki zawodowe i rady pracowników » Związki zawodowe [/link][/i]