Resort spraw wewnętrznych i administracji przedstawił nowe kryteria oceny projektów internetowych biznesów.

Bezpośrednim bodźcem do zmian było oprotestowanie przez część firm wyników ostatniego konkursu. Zainteresowanie e-dotacjami było ogromne. Wartość pozytywnie ocenionych projektów trzykrotnie przekroczyła dostępne środki. Ostatecznie decydowała data ich wpływu. Dofinansowano tylko te złożone w dwóch pierwszych dniach naboru. Dlatego resort rozwoju nakazał eliminację tzw. kryterium czasu i zastąpienie go kryteriami merytorycznymi, które umożliwią przyznanie projektom punktów i ich uszeregowanie.

W myśl pierwszego, nowego kryterium przychody ze sprzedaży powierzchni reklamowych nie powinny stanowić czynnika decydującego o rentowności projektu. Kolejne dwa kryteria dotyczą świadczenia zaawansowanych e-usług odbiorcom nie tylko krajowym, ale i zagranicznym. Podstawowa funkcjonalność planowanej e-usługi ma także odpowiadać wolnej niszy rynkowej. Ponadto ma zostać wprowadzony wskaźnik efektywności ekonomicznej projektu.

– Próba różnicowania listy rankingowej poprzez wyliczenie iloczynu punktów za kryteria merytoryczne (reklamy, sprzedaż zagraniczna) i wskaźnika efektywności ekonomicznej jest sztuczną próbą ominięcia problemu. Niepotrzebnie tylko skomplikuje to część finansową. Korzyści będą marne, bo osoby znające się na rzeczy tak zrobią prognozy, aby uzyskać jak najwięcej punktów – komentuje Beata Duszyńska, właścicielka firmy Castanea, która ubiegała się o dotację w poprzednim konkursie. – Nie popieram nowych kryteriów, bo to dotacje adresowane do młodych ludzi, którzy mają pomysł na biznes w gospodarce elektronicznej. Sami wypełniają wnioski. Nowe zasady utrudnią ich przygotowanie – dodaje Jerzy Kwieciński, ekspert BCC.

Zdaniem Danuty Jabłońskiej, prezes Grupy Doradczej BDKM, pierwsze kryterium i wskaźnik efektywności ekonomicznej są do przyjęcia, ale pozostałe wymogi są już zbyt wygórowane. – Propozycja ma wady, ale najważniejsze, że o dotacji nie zdecyduje już czas – uważa Michał Gwizda z Accreo Taxand.