[b]Jestem osobą z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W tym roku od 2 lutego do 1 marca przebywałam w szpitalu na oddziale rehabilitacji. Za ten czas dostałam zwolnienie lekarskie. Niedawno dowiedziałam się, że mogę 21 dni w ciągu roku przeznaczyć na leczenie rehabilitacyjne z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Czy mogę teraz „odkręcić” to, co się stało? [/b]

[b]Nie[/b]. Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku.

Jeśli niepełnosprawny pracownik będzie też korzystał z dodatkowego urlopu wypoczynkowego (przepisy pozwalają na dziesięć dni takiego wolnego w ciągu roku) i ze zwolnienia na turnus, to łącznie będzie mógł wykorzystać 21 dni roboczych w ciągu roku. Tak wynika z art. 20 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Pracodawca udziela osobie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zwolnienia od pracy na podstawie wniosku lekarza sprawującego opiekę nad tą osobą o skierowanie na turnus rehabilitacyjny. Wniosek lekarza określa rodzaj turnusu i czas jego trwania.

Skierowanie na turnus rehabilitacyjny niepełnosprawny przedstawia pracodawcy w takim terminie, który umożliwi zapewnienie normalnego toku pracy w zakładzie. Podstawą wypłaty wynagrodzenia za czas zwolnienia jest natomiast przedłożony pracodawcy dokument, który potwierdza pobyt na turnusie. Wystawia go organizator turnusu.

Poza tym prawo do odpłatnego zwolnienia z pracy przysługuje w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonywane poza godzinami pracy. Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy na turnusy, badania czy zabiegi oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

[b]Czytelniczka natomiast korzystała z rehabilitacji szpitalnej, która jest czym innym niż turnus rehabilitacyjny czy badania specjalistyczne. W czasie leczenia przebywała na zwolnieniu lekarskim i otrzymywała wynagrodzenie (i/lub zasiłek) chorobowe. Jej przypadek nie dawał podstaw do udzielenia wolnego w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym ani tym bardziej do wypłaty wynagrodzenia.[/b]

[i]Podstawa prawna:

– art. 20 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=312769612156CC2A295C7A287D79F2B2?id=2570]ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. DzU z 2008 r. nr 21, poz. 92 ze zm.)[/link][/i]