Art. 180 § 5 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=76037]kodeksu pracy[/link] przewiduje szczególne uprawnienia rodziców do dzielenia się obligatoryjnym urlopem macierzyńskim.

Pracownica po co najmniej 14 tygodniach wykorzystywania urlopu macierzyńskiego rezygnujez pozostałej jego części i wraca do pracy, a urlop macierzyński przez brakujący okres do jego pełnego wymiaru (20 tygodni) wybiera pracownik ojciec dziecka.

Nadal jednak pracownicy wolno pójść na dodatkowy urlop macierzyński do dwóch tygodni. Zezwala na to art. 182[sup]1[/sup] § 2 i 3 k.p.

Aby skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, pracownica musi złożyć o to wniosek z siedmiodniowym wyprzedzeniem i zachować zasadę bezpośredniości.

To oznacza, że dodatkowy urlop macierzyński musi rozpocząć się bezpośrednio po zakończeniu obligatoryjnego urlopu macierzyńskiego, w tym wypadku wykorzystywanego przez ojca dziecka.