Wysokość rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, została uzależniona od wysokości świadczenia pieniężnego - wynagrodzenia za dostawę towaru lub wykonanie usługi w transakcji handlowej, należnego od dłużnika.

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności, wynosi:

1) 40 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;

2) 70 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;

3) 100 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.

Przed 1 stycznia 2020r. rekompensata za koszty odzyskiwania należności wynosiła 40 euro bez względu na wartość świadczenia.

Tak jak dotychczas rekompensata przysługuje wierzycielowi: od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o których mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, bez konieczności wezwania.

Wierzyciel może domagać się również zwrotu, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających kwotę ww. rekompensaty.

Sposób ustalania nie uległ zmianie i równowartość kwoty rekompensaty, o której mowa powyżej jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

Autopromocja
Rozlicz PIT z "Rzeczpospolitą"

W łatwy i wygodny sposób wypełnij zeznanie podatkowe

Pobierz za darmo

Ponadto w art. 10 dodany został ust. 4 zgodnie, z którym roszczenie o rekompensatę nie może zostać zbyte.

Karolina Bultrowicz Radca prawny z Kancelarii Radców Prawnych M.Woziński A.Kulisz z Zielonej Góry Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP działającej pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita".