Wysokość opłat za zezwolenia jest ustalana w oparciu o sprzedaż ubiegłoroczną. Często będą to sumy, które po dwóch miesiącach nieprowadzenia działalności mogą okazać się wysokie. Np. dla przedsiębiorców, których wartość sprzedanych alkoholi przekroczyła 77 tys. zł w roku wartość opłaty to 2,7 proc. ogólnej wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

W związku z epidemią branża pyta: czy termin na uiszczenie drugiej raty został przesunięty i czy należy wnieść opłatę w pełnej wysokości za okres obowiązywania zakazu prowadzenia działalności gastronomicznej na miejscu?

Składane były wnioski do Ministerstwa Rozwoju o wprowadzenie zasad regulujących opłaty. W żadnej z tarcz nie znalazły się rozwiązania, które zwalniałyby przedsiębiorców z opłaty lub odraczały obowiązek jej zapłacenia. Dlatego korzystający z zezwoleń są niezmiennie zobowiązani do wniesienia opłaty za korzystanie w 2020 r. z zezwoleń na sprzedaż alkoholu do 31 maja 2020 r. Opłatę należy uiścić w wysokości ustalonej przed wydaniem zezwolenia lub naliczonej na podstawie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2019 r.

Czytaj także: Spadkobierca przedsiębiorcy nie odzyska uiszczonych opłat - wyrok WSA

Co jeśli przedsiębiorca nie opłaci raty? W ciągu kolejnych 30 dni będzie mógł zapłacić uiszczając równocześnie tzw. opłatę dodatkową w wys. 30 proc. należnej opłaty za korzystanie z zezwoleń. Uchybienie może prowadzić do wygaśnięcia zezwolenia.