Koszty uzyskania ochrony wzoru użytkowego to przede wszystkim opłaty urzędowe:

[b]550 zł[/b] za zgłoszenie wzoru (plus 25 zł za każdą stronę dokumentacji zgłoszeniowej powyżej 20) oraz

[b]70 zł[/b] za publikację w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” informacji o udzieleniu prawa ochronnego na wzór użytkowy.

Do tego dochodzą opłaty za utrzymanie prawa ochronnego w mocy (tzw. opłaty okresowe). Za pierwsze trzy lata wynosi ona 250 zł, za kolejne dwa 300 zł, za następne trzy 900 zł, a za ostatnie dwa lata trwania ochrony 1100 zł. Opłat okresowych nie uiszcza się z góry, lecz stopniowo, w miarę upływu czasu.

Za pierwsze trzy lata płaci się po wydaniu decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na wzór użytkowy, w ciągu trzech miesięcy od otrzymania stosownego wezwania z Urzędu Patentowego. Uiszczenie kolejnych zależy od samego uprawnionego. Jednak zaniechanie opłat okresowych skutkuje wygaśnięciem prawa ochronnego.

Istnieje kilka sposobów obniżenia opłat urzędowych. I tak jeśli zgłaszający wykaże, że nie jest w stanie ponieść w pełnej wysokości opłaty za zgłoszenie wzoru użytkowego (tej w kwocie 550 zł), Urząd Patentowy, na wniosek zgłaszającego, może zwolnić go częściowo (do 70 proc.) od tej opłaty. To samo dotyczy opłat okresowych, przy czym tu zwolnienie może sięgnąć nawet 100 proc.

Można także rozważyć udzielenie tzw. licencji otwartej. W skrócie polega ona na tym, że każdemu wolno będzie korzystać z wzoru. Oczywiście nie za darmo, uprawnionemu przysługuje wówczas opłata licencyjna od każdego z korzystających (płatna co miesiąc w wysokości do 10 proc. korzyści uzyskanych przez licencjobiorcę z wykorzystania wzoru, po potrąceniu nakładów).

Jednak nawet jeśli nikt się nie skusi, to skutki licencji otwartej są bardzo przyjemne. Otóż w razie złożenia w Urzędzie Patentowym oświadczenia o gotowości udzielenia licencji otwartej o połowę spadają opłaty okresowe za utrzymanie prawa ochronnego w mocy.

Opłaty urzędowe naliczane są wówczas według następującej taksy: za pierwszy, drugi i trzeci rok ochrony 125 zł, za czwarty i piąty rok ochrony 150 zł, za szósty, siódmy i ósmy rok ochrony 450 zł, a za dziewiąty i dziesiąty rok ochrony 550 zł. Od oświadczenia o gotowości udzielenia licencji należy uiścić opłatę w wysokości 100 zł.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

[i]Autor jest rzecznikiem patentowym[/i]

[i][b]Czytaj więcej w serwisie:[/b]

[link=http://www.rp.pl/temat/56477.html]Wzory użytkowe[/link][/i]