Za niecałe dwa tygodnie - 21 marca  - wchodzi w życie nie do końca przemyślana nowelizacja kodeksu pracy.

Dotychczas pracodawca, który nawiązywał z daną osobą kolejną umowę o pracę bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej, musiał wydać mu świadectwo pracy tylko na jego żądanie.

Po wejściu w życie nowelizacji nie będzie musiał wydawać świadectwa tylko wówczas, gdy pracownik pozostaje u niego w zatrudnieniu na podstawie:

- umowy o pracę na okres próbny,

- na czas określony lub

- na czas wykonania określonej pracy.

Ustawodawca pominął więc sytuację dalszego pozostawania w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony,

która w założeniu jest przecież kontraktem najlepiej chroniącym pracownika. W razie zatrudnienia danej osoby najpierw na czas określony, a następnie na czas nieokreślony niewydanie świadectwa pracy po zakończeniu pierwszej umowy będzie więc niezgodne z przepisami kodeksu pracy. Trudno uznać, że taki był cel nowelizacji.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Powyższe rozważania nie mają tylko wymiaru teoretycznego. Niewydanie świadectwa pracy w sytuacji, gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa, jest bowiem wykroczeniem przeciwko prawom pracowniczym (art. 282 k.p.) i jako takie jest zagrożone karą grzywny do 30 tys. zł.

Nowela spowoduje z pewnością jeszcze więcej trudności dla pracodawców, którzy odpowiadają za poprawne wydawanie świadectw. Wielu będzie najprawdopodobniej wydawać świadectwa dopiero po ostatecznym zakończeniu współpracy z pracownikiem i z tego powodu będą pociągani do odpowiedzialności. Bez znaczenia z prawnego punktu widzenia jest tu fakt, że ludzie dalej pracujący w danej  firmie nie będą zapewne wymagali wydania im świadectwa pracy po zakończeniu umowy terminowej.

Warto też podkreślić, że nowelizacja jest niespójna z podstawowymi zasadami kodeksu pracy. Umowa o pracę na czas nieokreślony powinna zapewniać największą stabilizację. Dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy terminowej czy na okres próbny naturalne powinno być przejście na umowę o pracę na czas nieokreślony.

 

Autor jest prawnikiem w kancelarii Rączkowski & Kwieciński Adwokaci

 

Podstawa prawna:

- nowelizacja kodeksu pracy z 5 stycznia 2011 r. (DzU nr 36, poz. 181)

 

Więcej na temat wchodzących od 21 marca zmian w kodeksie pracy w artykule:

Z kodeksu przez pomyłkę zniknie potrzebny przepis

Czytaj więcej: Świadectwo pracy