Nie. Wynika to z komunikatu PFRON  zamieszczonego 18 kwietnia br. na jego stronie internetowej.

Urząd wyjaśnia w nim, że do 30 czerwca 2011 pracodawcy mają stosować wzory deklaracji określone w rozporządzeniu ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 6 czerwca 2003 (DzU nr 105, poz. 989).

A to za sprawą § 3 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 18 lutego 2011 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych zarządowi PFRON przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten fundusz (DzU nr 44, poz. 231). W związku z tym, w przypadku składania deklaracji DEK-II za marzec, kwiecień i maj 2011, PFRON prosi zpch o zainstalowanie aplikacji e-PFRON offline wersja 1.5 i o:

- wpisywanie w poz. 14 deklaracji kwoty należnej wyliczonej według wzoru 0,4 x poz. 13, gdy wynagrodzenia pracowników są należne od stycznia 2011 i zostały wypłacone po tym dniu,

- złożenie deklaracji w formie elektronicznej oraz

- wpisanie w polu „Uwagi” informacji, za jaki miesiąc jest to wynagrodzenie i kiedy zostało wypłacone.

Uwaga!

Do deklaracji korygujących, składanych do 20 lipca 2011, trzeba użyć nowych formularzy, zamieszczonych w rozporządzeniu z 18 lutego 2011.

Autorka jest wiceprezesem Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Zobacz więcej w serwisie:

Kadry i płace

»

Niepełnosprawny w firmie

»

Zakłady pracy chronionej