Uniwersytet Jagielloński prowadzi przetarg na budowę Małopolskiego Centrum Biotechnologii. W ramach tej inwestycji ma być wykonana m.in. zwierzętarnia, czyli pomieszczenie do przetrzymywania zwierząt laboratoryjnych. Dlatego zamawiający wymagał wybudowania wcześniej co najmniej jednego takiego obiektu. Nie określił przy tym, co rozumie pod pojęciem „zwierzętarnia", co zostało zakwestionowane przez jedną z firm zainteresowanych zleceniem.

Krajowa Izba Odwoławcza nakazała zmianę postanowień specyfikacji i ogłoszenia (sygnatura akt KIO 920/11).

– Użycie określenia „zwierzętarnia" bez bliższego doprecyzowania, o jaki budynek (powierzchnię) chodzi, naraża wykonawców na niepewność, jakiego rodzaju doświadczenie zamawiający będzie miał na myśli, dokonując badania i oceny ofert – uzasadniła wyrok przewodnicząca Małgorzata Stręciwilk. Zwróciła uwagę, że pojęcie „zwierzętarnia" nie zostało zdefiniowane w prawie.

– Biorąc pod uwagę etymologię słowa „zwierzętarnia", należy stwierdzić, że jest to pomieszczenie służące do hodowli czy przechowywania zwierząt. Takie zdefiniowanie pojęcia, w ocenie izby, dopuszczalne w związku z brakiem ustawowego określenia – prowadziłoby do wniosku, że wykonawca, który wybudował budynek typu obora o powierzchni 100 mkw., spełnia wymogi specyfikacji – podkreśliła przewodnicząca.

Zobacz

:

» Zamówienia publiczne » Przygotowanie postępowania » Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

» Zamówienia publiczne » Wyroki Krajowej Izby Odwoławczej