Od wielu miesięcy komentujemy przepisy prawa pracy. Omówiliśmy cały kodeks pracy (zobacz: Kodeks pracy) i część aktów wykonawczych do niego (zobacz wszystkie komentarze prawno-pracownicze: Przepisy z komentarzami).

W styczniu 2011 omawialiśmy dwa rozporządzenia o aktach osobowych pracowników (zobacz komentarz do rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 r.) i o świadectwie pracy (zobacz komentarz do rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r.).

Z kolei w lutym – rozporządzenia dotyczące szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (zobacz komentarz do rozporządzenia z 16 grudnia 2003 r.) oraz w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych (zobacz komentarz do rozporządzenia z 11 czerwca 1996 r.).

W „Prawie i praktyce" z 29 marca zostały omówione trzy rozporządzenia:

- w sprawie zatrudniania młodocianych (zobacz komentarz do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 5 grudnia 2002 r. dotyczącego zatrudniania młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum);

- prac wzbronionych takim pracownikom (zobacz komentarz do rozporządzenie Rady Ministrów z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac);

- oraz przygotowania zawodowego takich osób (zobacz komentarz do rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania).

Natomiast 29 kwietnia skomentowaliśmy przepisy o pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (zobacz komentarz do rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet).

Dzisiejszy komentarz poświęcony jest wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Obejmuje omówienie przepisów wykonawczych do kodeksu pracy w tym właśnie zakresie.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Zobacz:

- Komentarz do rozporządzenia Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,

- Komentarz do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy,

- Komentarz do rozporządzenia Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych,

- Komentarz do rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Więcej przepisów z komentarzami w serwisie:

Kadry i płace

»

Przepisy z komentarzami

Zobacz także:

Dobra Firma

»

Kadry i płace

»

Wypadek w pracy

Dobra Firma

»

Kadry i płace

»

Choroby zawodowe