Dla firmy handlowej, przyjmującej płatności nie tylko kartami, ale też gotówką, podstawowe znaczenie ma wygodny i tani sposób wpłacania pieniędzy na konto. Możliwości jest kilka. Można to robić w okienku bankowym, w zamkniętej kopercie, za pośrednictwem wrzutni nocnej, wpłatomatu lub konwojentów. Wszystko zależy od potrzeb firmy.

Wpłata w placówce bankowej jest rozwiązaniem czasochłonnym. Trzeba udać się do oddziału i poczekać, aż kasjer przeliczy gotówkę. Placówka banku powinna znajdować się w pobliżu sklepu, żeby nie przenosić pieniędzy na dużą odległość. Kolejnym ograniczeniem są godziny pracy banku.

Wszystkie niemal instytucje pobierają prowizje za wpłaty w okienku bankowym. Wynoszą one od 0,1 do 0,5 proc. przyniesionej gotówki, minimum 3 – 10 zł. W placówce można też zrobić tzw. wpłatę zamkniętą. Utarg wkłada się wtedy do bezpiecznej koperty z unikalnym numerem. Wymaga to jednak podpisania z bankiem umowy.

Dużo lepszym rozwiązaniem jest pozostawienie koperty w specjalnym urządzeniu zwanym trezorem, wrzutnią nocną, skarbcem nocnym bądź szafą transferową. Wrzutnie takie są instalowane w oddziałach banku albo w centrach obsługi. Banki często nie pobierają opłat za korzystanie z takich urządzeń. Gotówkę na konto firmowe można też przekazać za

pośrednictwem wpłatomatu. Sklepy, w których utargi są wysokie, mogą zlecić wpłacanie ich do banku firmie konwojującej. Wówczas konwojent odbiera gotówkę i transportuje ją do placówki bankowej lub centrum obsługi gotówkowej.

Niektóre instytucje oferują wpłatę gotówki w ramach pakietu usług. Na przykład Bank BPH proponuje usługę TransCash. Dzięki niej można wpłacać np. utarg ze sklepu za pośrednictwem wrzutni nocnych oraz oddziałów banku. Wpłaty mogą robić pracownicy np. sklepu lub firmy transportującej pieniądze. Przedsiębiorca może też zamówić dostarczenie gotówki wprost do firmy.

BNP Paribas w ramach usługi cash delivery order dowozi gotówkę do firmy. Usługa przydaje się przedsiębiorstwom, które potrzebują konkretnych banknotów i bilonu np. we własnej kasie. W banku dostępna jest także usługa cash collection. W umowie określany jest czas i częstotliwość odbioru gotówki. Ustalane są też koszty konwoju i przeliczenia pieniędzy.

Firma handlowa powinna sprawdzić także ofertę kredytową. W bankach można uruchomić zarówno kredyt w rachunku, jak i skorzystać z salda debetowego. Jest to dobre zabezpieczenie w razie braku gotówki na koncie i konieczności zapłacenia za towar.

Kolejną usługą, nad którą warto się zastanowić, jest możliwość otwarcia rachunków pomocniczych. Przydadzą się przedsiębiorcy, który ma kilka sklepów czy prowadzi również sprzedaż internetową. Każdy sklep może mieć inne subkonto, co znacznie ułatwi rozliczenia. Większość banków udostępnia konta pomocnicze bezpłatne.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Rachunki firmowe są na ogół nieoprocentowane. Za zewnętrzne przelewy internetowe płaci się od zera do 2,5 zł. Przelewy wewnątrz banku są darmowe, podobnie jak opłaty za przelewy do ZUS i urzędu skarbowego.

Oferta dla małej firmy handlowej, zajmującej się sprzedażą odzieży w tradycyjnym sklepie i w Internecie

Alior Bank

Rachunek Efektywny: opłata miesięczna za prowadzenie 30 zł; w ramach opłaty 30 krajowych przelewów internetowych, przelewy do ZUS i urzędu skarbowego, pięć wpłat gotówkowych na rachunek firmowy; gotówkę można także wpłacić w formie zamkniętej we wrzutniach nocnych oraz w placówkach banku, koszt usługi ustalany indywidualnie w zależności od lokalizacji, częstotliwości i wartości odbieranej gotówki; pieniądze można także wpłacić we wpłatomatach sieci Euronet, koszt wynosi 0,5 proc. wartości wpłat; maksymalna kwota kredytu w rachunku do 200 tys. zł, oprocentowanie i prowizja negocjowane.

Bank BGŻ

Pakiet Biznes Lider: nieoprocentowany, bez opłaty za prowadzenie; przelew internetowy oraz do ZUS i urzędu skarbowego 1,5 zł; nie ma opłaty za wpłatę gotówki w okienku; wpłata pieniędzy w formie zamkniętej – 0,2 proc., min. 4 zł; kompleksowa obsługa zamkniętych wpłat gotówkowych (konwojowanie oraz liczenie utargów na podstawie jednej umowy), warunki negocjowane; kredyt w rachunku na uproszczonych zasadach, maksymalnie do 250 tys. zł dla firm prowadzących uproszczoną rachunkowość i do 500 tys. dla firm prowadzących pełną księgowość.

Bank BPH

Rachunek Biznes Symetria Pro: nieoprocentowany; bezpłatny rachunek pomocniczy Symetria Profit z oprocentowaniem 3,9 proc. w skali roku – wkład do 10 mln zł, powyżej tej kwoty – 2,5 proc., opłata za prowadzenie głównego rachunku 50 zł miesięcznie; przelewy przez Internet: od jednego do 25 przelewów miesięcznie – po 2 zł, od 26 do 50 przelewów miesięcznie – po 1,75 zł, od 51 do 100 przelewów miesięcznie – po 1,50 zł, powyżej 100 przelewów miesięcznie – po 1 zł; wpłaty gotówki w okienku bankowym od 0,35 proc., min. 5 zł, wpłaty w formie zamkniętej od 0,15 proc.; wysokość kredytu w rachunku uzależniona od zdolności kredytowej firmy; saldo debetowe do 150 tys. zł.

Bank BPS

e-Biznes: nieoprocentowany, opłata miesięczna 39 zł; przelew internetowy 1,9 zł; wpłata gotówki w okienku bankowym 0,3 proc., min. 5 zł, wpłata za pomocą wrzutni – koszt ustalany indywidualnie; wysokość kredytu w rachunku ustalana indywidualne, saldo debetowe do 5 tys. zł, oprocentowanie 14 proc. w skali roku.

Bank Millennium

Konto Biznes: bez oprocentowania; możliwość otwarcia bezpłatnego rachunku Premia z oprocentowaniem 4 proc. w skali roku; prowadzenie Konta Biznes 25 zł miesięcznie; przelew internetowy 1 zł, przelewy do ZUS i urzędu skarbowego bez opłat; wpłata gotówki w okienku bankowym 0,5 proc., min. 5 zł, w formie zamkniętej 0,3 proc., min. 5 zł; w formie zamkniętej łącznie z przewiezieniem w tej samej strefie 0,25 proc., min. 5 zł plus 35 zł, poza strefą plus 150 zł; tresor nocny 0,25 proc., min. 5 zł; kredyt w rachunku od 5 tys. zł, warunki negocjowane indywidualnie.

Bank Pekao

Pakiet Mój Biznes Płatniczy: oprocentowanie 0,01 proc. w skali roku; za prowadzenie 69 zł miesięcznie; przelew internetowy 1 zł, przelew do ZUS i urzędu skarbowego bezpłatny; wpłata gotówki w okienku bankowym 0,2 proc., min. 5 zł, w formie zamkniętej (wrzutnia/pakiet przekazywany kasjerowi) 0,15 proc., min. 5 zł; wysokość kredytu w rachunku maksymalnie 20 proc. rocznych przychodów ze sprzedaży, saldo debetowe maksymalnie 10 proc. przychodów rocznych ze sprzedaży za ostatni rok, nie więcej niż 150 tys. zł.

Bank Pocztowy

Pocztowy Biznes Pakiet: nieoprocentowany; za prowadzenie 20 zł miesięcznie; bezpłatne przelewy internetowe; wpłata gotówki w okienku bankowym 0,15 proc., min 5 zł; kredyt w rachunku maksymalnie trzykrotność średnich miesięcznych wpływów, saldo debetowe od 10 tys. zł.

BNP Paribas Bank

Biznes Profit Premium: nieoprocentowany, możliwość otwarcia rachunku lokacyjnego z oprocentowaniem do 4 proc. w skali roku; opłaty za prowadzenie rachunku, przelewy, wpłatę gotówki negocjowane; minimalny kredyt w rachunku 100 tys. zł, maksymalny – do negocjacji, saldo debetowe minimum 5 tys. zł, maksimum 100 tys. zł.

BZ WBK

Pakiety Mini, Opti, Maxi: rachunki nieoprocentowane; za prowadzenie odpowiednio 9,99 zł, 25 zł, 60 zł miesięcznie; przelewy internetowe odpowiednio 1 zł, 0,7 zł i 0,5 zł, bez opłat za przelewy do ZUS i urzędu skarbowego; wpłata gotówki odpowiednio dla poszczególnych pakietów: 0,5 proc., min. 6 zł, 0,5 proc., min. 5 zł, 0,4 proc., min. 4 zł; wpłata gotówkowa we wpłatomacie 0,2 proc., min. 2 zł we wszystkich pakietach; kredyt w rachunku – warunki negocjowane.

Citibank

CitiKonto: za prowadzenie 7 zł miesięcznie; bez opłaty, jeśli średnie miesięczne saldo na wszystkich rachunkach wynosi min. 1 tys. zł; nie ma opłaty za prowadzenie rachunków pomocniczych; bezpłatne przelewy przez Internet.

Pakiet Citigold: bezpłatny, jeśli średnie miesięczne saldo na wszystkich rachunkach wynosi min. 30 tys. zł (standardowa opłata 50 zł); brak opłaty za rachunki pomocnicze, przelewy krajowe przez Internet; wpłata gotówki w oddziale 0,2 proc., min. 3 zł.

Deutsche Bank PBC

db easyBusiness i db powerBusiness: nieoprocentowane; za prowadzenie odpowiednio 40 zł i 30 zł miesięcznie (możliwość negocjacji); przelew internetowy (także do ZUS i urzędu skarbowego) odpowiednio 2 zł i 1,5 zł; wpłata gotówki w okienku bankowym 0,4 proc., min. 6 zł; kredyt w rachunku – warunki negocjowane, minimalna wysokość linii kredytowej 10 tys. zł, maksymalna 200 tys. zł, uproszczona analiza kredytowa.

DnB Nord

Pakiet ProAktiv: nieoprocentowany; za prowadzenie 60 zł miesięcznie; przelew przez Internet 0,75 zł, bezpłatne przelewy do ZUS i urzędu skarbowego; wpłata gotówki w okienku bankowym 0,35 proc., nie mniej niż 10 zł, wpłata w formie zamkniętej 0,4 proc., nie mniej niż 10 zł; kredyt w rachunku – warunki negocjowane.

FM Bank

Pakiety FM Biznes, FM Optimum, FM Prestige; oprocentowanie 2 proc. w skali roku; bez opłaty za prowadzenie, jeśli miesięcznie wpływy przekraczają 3 tys. zł; brak opłat za przelewy internetowe oraz do ZUS i urzędu skarbowego; kredyt w rachunku do 50 tys. zł.

ING Bank Śląski

Pakiet Konto z Lwem Direct dla małych firm: bez oprocentowania, bez opłat za prowadzenie, przelewy do ZUS i urzędu skarbowego; przelew internetowy zewnętrzny 0,9 zł; wpłata gotówki w okienku bankowym 0,5 proc. plus 10 zł, wpłata we wpłatomatach – bez prowizji do 50 tys. zł w danym cyklu rozliczeniowym, powyżej tej kwoty – 0,15 proc.; linia kredytowa do 500 tys. zł.

ING Direct Business: nieoprocentowany, za prowadzenie 19 zł miesięcznie; przelew zewnętrzny 0,9 zł, bezpłatne przelewy do ZUS i urzędu skarbowego; wpłata gotówki w okienku 0,5 proc. i 10 zł, we wpłatomatach banku 0,15 proc.; kredyt w rachunku – warunki indywidualnie negocjowane.

Inteligo

Konto firmowe: nieoprocentowane, bez opłat za prowadzenie; bezpłatne przelewy internetowe, bezpłatnie wpłaty na konto złotowe; w ramach pakietu limit kredytowy i saldo debetowe.

Kredyt Bank

Pakiet Plus: oprocentowanie 0,1 proc. w skali roku, za prowadzenie 48 zł miesięcznie; pięć bezpłatnych przelewów internetowych miesięcznie; wpłata gotówki w okienku 0,35 proc., min. 5 zł, wpłata do trezora 0,25 proc., min.

5 zł, wpłata poprzez COG (Centrum Obsługi Gotówki) 0,15 proc., min. 5 zł; wysokość kredytu w rachunku zależy od wpływów.

mBank

mBiznes konto: nieoprocentowane, bez opłaty za prowadzenie; zewnętrzny przelew internetowy 1 zł, bezpłatne przelewy do ZUS i urzędu skarbowego; brak możliwości wpłacania gotówki w okienku bankowym, bez opłat we wpłatomatach; limit kredytowy do 4 mln zł.

MR Bank

Rachunek bieżący Biznes: oprocentowanie 0,1 proc., prowadzenie rachunku 25 zł miesięcznie; przelew internetowy 0,75 zł, przelew do ZUS i urzędu skarbowego 0,5 zł; wpłata gotówki na konto 0,1 proc., min. 4,5 zł, bezpłatnie w trezorze nocnym; maksymalny kredyt w rachunku trzykrotności średnich miesięcznych wpływów.

Nordea Bank

Pakiet eFirma: nieoprocentowany, brak opłaty za prowadzenie; przelew internetowy 1 zł; wpłata gotówki w okienku 0,35 proc., min. 6 zł; darmowe wpłaty we wpłatomatach; kredy w rachunku do dwukrotności średnich miesięcznych wpływów, saldo debetowe do 50 tys. zł, oprocentowanie salda 12,1 proc. w skali roku.

Polbank

Pakiet Ogólny Firmowy lub Pakiet Specjalny Własna Firma: oprocentowanie progresywne odpowiednio do 3 proc. i do 4 proc. w skali roku; prowadzenie pakietu Ogólny Firmowy 25 zł miesięcznie, jeśli średnie miesięczne saldo jest niższe niż 10 tys. zł, bez opłat powyżej 10 tys. zł; prowadzenie Pakietu Specjalnego Własna Firma 15 zł miesięcznie (możliwa premia w wysokości 10 zł); wpłata gotówki w okienku – odpowiednio 0,4 proc., min. 6 zł i 0,25 proc., min. 6 zł; bez opłat we wpłatomatach.

Raiffeisen Bank

Pakiet Platynowy: nieoprocentowany, bez opłaty za prowadzenie rachunku, jeśli średnie miesięczne saldo wynosi co najmniej 40 tys. zł, jeśli jest niższe, opłata 78 zł miesięcznie; w pakiecie 200 darmowych przelewów, bezpłatny rachunek pomocniczy, karta debetowa bez opłaty za wydanie; otwarta wpłata gotówki na konto 0,3 proc., min. 10 zł, wpłata zamknięta 0,2 proc., min. 7 zł; maksymalny kredyt w rachunku 250 tys. zł w przypadku braku zabezpieczeń lub 1,2 mln zł z zabezpieczeniem.

Volkswagen Bank

Plus Konto Biznes: oprocentowanie 0,1 proc. w skali roku; bez opłaty za prowadzenie; 36 zł rocznie za token do transakcji elektronicznych; bezpłatne przelewy internetowe; darmowa wpłata gotówki w okienku bankowym (placówka w Warszawie przy rondzie ONZ).