Szkolenie osób, które chcą zdobyć patent żeglarza lub motorowodny, poprowadzą także instruktorzy polskich związków sportowych. Związkowcy nie będą już musieli mieć tytułu zawodowego trenera lub instruktora sportu. Takie zmiany przewiduje wchodząca dziś w życie nowelizacja ustawy o żegludze śródlądowej.

Nowela dotyczy ok. 1500 instruktorów Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego oraz 7 tys. instruktorów Polskiego Związku Żeglarskiego. Wszyscy odbyli kurs zakończony egzaminem i obroną przygotowanej samodzielnie pracy wewnątrz związku. Dzięki nim mogły prowadzić szkolenie na uprawnienia żeglarskie i motorowodne.

W zeszłym roku ustawa o sporcie odebrała im te uprawnienia. Musieli uzyskać kwalifikacje instruktora sportu. Nowelizacja ustawy o żegludze śródlądowej przywraca im uprawnienia.

podstawa prawna:

- ustawa z 31 sierpnia 2011 r. o żegludze śródlądowej (DzU nr 222, poz. 1326)

Zobacz:

Dobra Firma

»

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Firma

»

Zakładanie firmy

»

Zezwolenia, licencje, koncesje i certyfikaty