To dla części z nich duża ulga. Czas przechowywania takiej dokumentacji jest bowiem długi, a obowiązków z nim związanych – dużo.

Szpitale, przychodnie, poradnie i inne placówki opieki zdrowotnej a także apteki tworzą i przechowują znaczące zasoby dokumentów wrażliwych. Najważniejsze są w tym wypadku kartoteki pacjentów, zapisy medyczne, wyniki badań, zdjęcia rtg. Ważne są również rozliczenia, zamówienia, faktury, umowy prawne oraz dokumentacja związana z zatrudnionymi pracownikami (te archiwizuje się na takich zasadach, jak w innych zakładach pracy).

Zakaz outsourcingu obsługi elektronicznej dokumentacji medycznej zniosło rozporządzenie ministra zdrowia z 21 grudnia 2010 w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (DzU z 2010 r. nr 252, poz. 1697).

Firmy zajmujące się przechowywaniem akt przygotowały już ofertę również dla tego typu zbiorów. Połączona jest ona zazwyczaj z archiwum elektronicznym dającym dostęp do dokumentacji online przez 24 godziny na dobę, co jest ważne przy obsłudze pacjentów.

Wybierając firmę przechowującą dokumenty, warto zwrócić uwagę, czy stosowany przez nią system pozwala na  poufne niszczenie dokumentacji (w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła). Oczywiście po  okresie, po którym może to nastąpić. To ważne, bo w archiwum zalegają materiały, które są już zbędne, i dzięki temu udaje się zredukować opłaty za przechowywanie.

Badania na półkach

Zakład opieki zdrowotnej musi przechowywać dokumentację medyczną przez 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu.

Ale są wyjątki. I tak przechowuje się przez:

• 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia, skierowania na badania lub zlecenia lekarza,

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

• 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie, zdjęcia rentgenowskie znajdujące się poza dokumentacją indywidualną wewnętrzną,

• 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon, dokumentację medyczną w razie zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia,

• 22 lata dokumentację medyczną dotyczącą dzieci do ukończenia 2 roku życia.

Terminy te wynikają wprost z ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (DzU z 2009 r. nr 52, poz. 417 ze zm.).