Spółka wynajmuje powierzchnie biurowe na własne potrzeby. Poniosła nakłady na adaptację pomieszczeń do swoich celów zaliczone do inwestycji w obcych środkach trwałych. Część umów najmu wygasa w najbliższym czasie i nie zostanie przedłużona. Czy koszty likwidacji tych nakładów (przywrócenia pierwotnego stanu lokali zgodnie z postanowieniami umowy najmu) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

Tak

. Potwierdza to

interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 9 marca 2010 r. (ILPB3/423-1154/09-3/DS)

. Uznała ona za prawidłowe stanowisko spółki, że „skoro zawarcie przez spółkę umowy najmu było uwarunkowane jej zobowiązaniem do przywrócenia stanu pierwotnego, to istnieje związek pomiędzy przychodami uzyskanymi przez spółkę w czasie trwania umów najmu, a kosztami związanymi z przywróceniem najmowanych powierzchni do stanu pierwotnego".

Zatem poniesione przez spółkę wydatki na przywrócenie stanu pierwotnego najmowanych powierzchni lub ich zwrot na rzecz wynajmującego będą dla spółki kosztami uzyskania przychodów.