Firmowy najem nieruchomości: W razie likwidacji firmy ulepszeń nie ujmujemy w remanencie

Wspólnicy zamierzają zlikwidować spółkę jawną. W trakcie swojej działalności spółka poniosła nakłady na inwestycję w obcym środku trwałym (modernizacja wydzierżawionego budynku). Czy ich wartość trzeba ująć w remanencie likwidacyjnym sporządzanym do celów VAT?

Publikacja: 29.03.2012 04:00

Nie.

Z art. 14 ust. 1

ustawy o VAT

wynika obowiązek opodatkowania towarów, które pozostały w spółce cywilnej bądź handlowej niemającej osobowości prawnej (bądź u osoby fizycznej prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą) na moment likwidacji działalności. W myśl tego przepisu „opodatkowaniu podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów".

Organy podatkowe potwierdzają, że inwestycji w obcym środku trwałym nie można uznać za towar w rozumieniu ustawy o VAT, a zatem nie podlega ona opodatkowaniu w chwili zaprzestania działalności (przywołany przepis nie ma tu zastosowania). Jak jednak wskazała Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 14 stycznia 2010 r. (IPPP1-443-1014/09-4/PR), w takim przypadku może powstać obowiązek korekty VAT odliczonego od nakładów na cudzą nieruchomość w związku ze zmianą przeznaczenia tych nakładów, które ostatecznie nie będą służyć czynnościom opodatkowanym.

Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Prawo karne
Sąd Najwyższy nie posłuchał TK ws. prawa łaski dla Kamińskiego i Wąsika
Sądy i trybunały
Prof. Andrzej Zoll: premier zachowuje się w sposób niedopuszczalny
Prawo karne
Komisja wystawi wilczy bilet do pełnienia funkcji państwowych
Sądy i trybunały
TK ma wesprzeć PiS w odblokowaniu Trybunału