Pandemia Covid-19 odcisnęła piętno na finansach polskich przedsiębiorców. Dla wielu firm uzyskanie odpowiednio wysokiej kwoty subwencji finansowej w ramach rządowego programu pomocy stanowiło niezbędny warunek przetrwania. Decyzje PFR w przedmiocie subwencji nie zawsze były jednak dla przedsiębiorców korzystne. Wydawane były liczne decyzje odmowne, co zrodziło pytanie, jaki jest tryb kontroli tych decyzji.

Przeoczenie i problemy