- Dzierżawca terenu od spółdzielni mieszkaniowej wybudował na jej gruncie pawilon z własnych środków. Zwrócił się z prośbą do spółdzielni o wykupienie na własność będącego w użytkowaniu wieczystym gruntu znajdującego się pod jego pawilonem. W związku z tym spółdzielnia poniosła koszty związane z wyceną gruntu, wypisem i wyrysem z rejestru gruntów. Wartość działki została wyceniona na 6400 zł netto + 23 proc. VAT = 7872 zł brutto. Opłaty to 494,85. Czy poniesione przez spółdzielnię opłaty, które dzierżawca pokrył, należy ująć na fakturze w odrębnej pozycji? Jaką stawkę VAT zastosować?

Ostatnio powszechnie przyjmuje się, że jeśli dzierżawca terenu, który go zabudował z własnych środków, następnie teren ten wykupuje, to należy do tego wykupu zastosować zwolnienie z VAT (jak do sprzedaży budynków, od których nabycia dostawcy nie służyło prawo do odliczenia – art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT), a nie stawkę VAT w wysokości 23 proc. (jak w przypadku sprzedaży niezabudowanego terenu budowlanego – art. 43 ust. 1 pkt 9 tej ustawy).

Potwierdzają to także wydane ostatnio interpretacje indywidualne (np. Izby Skarbowej w Warszawie z 7 listopada 2011r., IPPP2/443-894/11-4/MM). Przed tą datą organy podatkowe zasadniczo prezentowały stanowisko, że do opisanej sytuacji należało zastosować stawkę 23 proc. Wszystko zmieniło się natomiast po wyroku NSA z 10 sierpnia 2011r. (I FSK 1232/10).

Zwolnione z VAT będą także opłaty związane z wyceną gruntu, wypisem i wyrysem z rejestru gruntów oraz zaliczki - tak samo jak transakcja główna.

W świetle powyższego nieprawidłowa jest zatem - zastosowana przez zbywającego zabudowany przez dzierżawcę teren - stawka 23 proc.

— Elżbieta Rogala niezależny ekspert i wykładowca VAT, autorka licznych książek o tej tematyce, www.elzbietarogala.pl