Wszystko wskazuje na to, że okres urlopu macierzyńskiego będzie się wliczał  do okresu uprawniającego do dodatkowego wynagrodzenia rocznego do świadczeń przysługujących za 2012 r.

Na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu Sejmu planowane jest drugie czytanie senackiego projektu nowelizacji ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym.

Podczas pierwszego czytania, które odbyło się w Sejmowej Komisji Administracji i Cyfryzacji, posłowie nie zgłosili żadnej poprawki. Jeśli nie będą mieć uwag podczas drugiego czytania, trzecie może się odbyć jeszcze na tym samym posiedzeniu. Potem projekt trafi do Senatu, który zacznie obrady 20 lutego. Jeśli nie będzie poprawek, nowelizacja może wejść w życie przed końcem marca. Ma bowiem obowiązywać 14 dni od ogłoszenia.

Projekt, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 9 lipca 2012 r. (sygn. P59/11), przewiduje, że urlop macierzyński będzie uprawniał do trzynastki bez przepracowania sześciu miesięcy.

60 tys. kobiet zatrudnionych w sferze budżetowej może zyskać prawo do trzynastej pensji

Prace nad podobną nowelizacją ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym kończy też rząd. Dziś ma ją ponownie omawiać Komitet Stały Rady Ministrów.

Projekty nieco się od siebie różnią. Rządowy poza urlopem macierzyńskim jako uprawniającym do trzynastki wymienia m.in. dodatkowy urlop macierzyński, urlop ojcowski, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, o których nie wspomina wyrok Trybunału.

W rządowym projekcie wyraźnie zapisano, że ma mieć zastosowanie do trzynastek za 2012 r.  Jeśli jednak w przyszłym tygodniu nie trafi  do Sejmu  lub jeśli Prezydium Sejmu nie zamrozi projektu senackiego, to właśnie on zostanie uchwalony. Podczas jego pierwszego czytania Radosław Mleczko, wiceminister pracy i polityki społecznej, poinformował o pracach rządu,  nie poprosił jednak o wstrzymanie prac nad senackim drukiem.

Ostatnia wersja rządowego projektu nie wymienia już tzw. kodeksowych dni na opiekę nad dzieckiem ani zwolnień lekarskich z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Jak informuje Maciej Berek, prezes Rządowego Centrum Legislacji, projekt ograniczył ten katalog z powodu braku możliwości oszacowania skutków finansowych. Z wyliczeń RCL wynika, że przywrócenie prawa do trzynastki dla pracownic po macierzyńskim będzie kosztować ok. 90–100 mln zł.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Etap legislacyjny: po I czytaniu w Sejmie