W przypadku spółek, które nie są wystarczająco dokapitalizowane, rozwijają się czy też po prostu mają problemy finansowe, niezwykle ważnym stają się dostępne na rynku narzędzia poprawiające ich sytuację płynnościową – kredyt, pożyczka, leasing, a także zyskujący na popularności faktoring.

Utrzymanie płynności finansowej to niezbędny warunek do prawidłowego funkcjonowania każdego zdrowego przedsiębiorstwa. Płynność finansowa oznacza, że dana jednostka jest w stanie terminowo regulować swoje zobowiązania, tj. płacić za nabyte dobra lub usługi, przelewać pracownikom należne im wynagrodzenie czy też dokonywać płatności o charakterze publicznoprawnym do urzędu skarbowego czy ZUS.