Umowy B2B (business-to-business) są formą zatrudnienia znaną i stosowaną od dawna w różnych branżach. Menedżerowie, specjaliści z branży IT, ale także np. lekarze czy osoby zajmujące się korektą i składem tekstu dla wydawnictw, to przykłady specjalizacji, w których ta forma zatrudnienia jest dość popularna. Taki model współpracy posiada niezaprzeczalne korzyści, lecz również kilka wad, zarówno dla pracodawców, jak i dla „niepracowników". Warto o nich pamiętać, wdrażając go w organizacji.