Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał, że prowizje i odsetki są to koszty uzyskania konkretnych przychodów, a nie ogólne wydatki na funkcjonowanie firmy (nr interpretacji: IBPBI/2/423-444/ 13/MO). Potwierdził tym samym stanowisko dewelopera.

Wyjaśnił on, że będąc podatnikiem CIT, prowadzi działalność polegającą na wznoszeniu budynków. Jedynym źródłem jego dochodu jest sprzedaż lokali. Źródłem finansowania działalności są kredyty.

Deweloper zapytał fiskusa, czy wydatki związane z zewnętrznym finansowaniem działalności deweloperskiej, tj. prowizje i odsetki od udzielonego kredytu na wybudowanie konkretnej inwestycji, należy zaliczyć do kosztów bezpośrednio związanych z uzyskiwanymi przychodami czy do kosztów pośrednich działalności.

Według firmy prowizje i odsetki należy zaliczać do kosztów wytworzenia konkretnych lokali i pomniejszać przychody z ich sprzedaży o tak naliczone kwoty. Powstają one w momencie podpisania aktu notarialnego przeniesienia własności danego, gotowego lokalu.

– Koszty finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego (...) zapłacone w trakcie realizacji inwestycji będą stanowiły dla wnioskodawcy koszty bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami – potwierdziła izba skarbowa.