Na sto stanowisk komputerowych w Polsce tylko dwa w pełni spełniają wymagania ergonomii, czyli są odpowiednio wyposażone i dopasowane do potrzeb pracowników. Tak wynika z najnowszego raportu Ergotestu, będącego podsumowaniem ponadsiedmioletnich badań firmy Fellowes.

Łącznie w badaniu wzięło udział blisko 40 tys. osób zatrudnionych w polskich biurach. Choć większość z nich używa już do pracy bezpieczniejszych dla wzroku ciekłokrystalicznych monitorów, to często są one nieprawidłowo ustawione.

Na nowoczesnych monitorach pracuje 72 proc. badanych. Tylko 36 proc. ma prawidłowo ustawioną wysokość ekranu, czyli jego górna część jest na linii wzroku lub lekko poniżej. Pozostała część respondentów ma monitor ustawiony centralnie powyżej linii wzroku albo pod kątem, czyli źle.

Z kolei, aby krzesło spełniało wymagania ergonomiczne, powinno mieć funkcję regulacji siedziska, oparcia oraz podłokietników, a pod biurkiem ustawienia podnóżka. 18 proc. badanych nie może regulować ustawienia fotela. W konsekwencji nieprzestrzegania zasad prawidłowego ustawienia stanowiska pracy, aż 85 proc. respondentów odczuwało bóle oczu, zaburzenia ostrości widzenia oraz suchość i pieczenie pod powiekami.

Podstawowe zasady pracy z monitorem określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory (DzU nr 148, poz. 973). Mówi ono, że gdy pracownik musi korzystać z okularów korygujących, pracodawca powinien częściowo pokrywać koszt ich zakupu. Jedynie 26 proc. badanym pracodawca zwrócił część kosztów, natomiast 34 proc. w całości płaciło za niezbędne do pracy okulary. Pozostali nie noszą okularów. Rozporządzenie gwarantuje też pięć pięć minut przerwy po każdej godzinie pracy pracownikowi, który używa komputera. Z takiej możliwości korzysta tylko 59 proc. osób. Aż 13,5 proc. badanych nie ma także dostępu do naturalnego światła.

Z badania wynika, jednak, że warunki pracy uległy dużej poprawie. w 2006 r. było tylko  1,3 proc. ergonomicznych stanowisk, a w 2013 r. -  6,5 proc.