Pracodawca może stworzyć regulamin działalności wolontariackiej. Warto przy tym pamiętać, że wynikające z niej bonusy nie  mogą być postrzegane jako dyskryminujące dla tych mniej aktywnych. Od działań społecznych nie można uzależniać awansu, podwyżki czy premii.

Oto sprawdzone w praktyce pomysły zachęcające do filantropii:

Wolny dzień

Firma  może przyznawać pracownikowi-wolontariuszowi dzień wolny od pracy przeznaczony na pracę społeczną przy zachowaniu prawa do wynagrodzenia.

Zwrot kosztów

Pracownik-wolontariusz dostaje zwrot udokumentowanych kosztów podróży, wyżywienia i noclegu.

Darmowe OC

Wolontariusz musi być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków, a niekiedy od odpowiedzialności cywilnej na czas wykonywania świadczeń wolontariackich. Składki może opłacić pracodawca.

Wsparcie dla potrzebujących

Pracodawca gwarantuje, że  przekaże ustaloną z góry kwotę organizacji, dla której pracownik-wolontariusz poświęci w ciągu roku określoną ilość godzin. Może też zorganizować konkurs na projekt filantropijny. Jego zwycięzca dostałby dofinansowanie dla swojego projektu.

Rodzinne pomaganie

Projekty wolontariackie mogą  uwzględnić  zaangażowanie  także bliskich pracownika.