Premier Donald Tusk wyłączył prezesa Krajowej Izby Odwoławczej Pawła Trojana ze składu orzekającego, który rozpatruje odwołania od wyników stołecznego przetargu śmieciowego – informuje rzeczniczka KIO Justyna Tomkowska.

Nie odbyła się zaplanowana na wczoraj rozprawa. Izba miała zajmować się odwołaniami firmy Remondis oraz Byś od wyników warszawskiego przetargu.

Wyłączenie ma związek z  wszczęciem przez prokuraturę postępowania ws. ewentualnego ujawnienia tajemnicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w procesie odwoławczym. Chodzi o doręczenie uczestnikom postępowania opinii biegłego, która zawierała tajemnice MPO. Miała się tego dopuścić KIO.

Skład orzekający zostanie uzupełniony albo zmieniony w całości. Nie wiadomo, kiedy Izba ponownie zajmie się sprawą. Warszawa rozstrzygnęła przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów na początku września. Wygrały trzy firmy: Lekaro, Sita oraz MPO.

Od tego rozstrzygnięcia odwołały się dwie firmy, które przetarg przegrały: Byś i Remondis.     —bork, pap