Przedsiębiorstwa czy fabryki, w których jest duża ilość niebezpiecznych substancji, mogą zostać uznane za zakłady o zwiększonym bądź dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Za sprawą wchodzących w życie w sobotę nowych przepisów za takie zakłady zostaną uznane również te, w których znajduje się duża ilość ciężkiego oleju opałowego.

Olej ten znalazł się w załączniku do nowego rozporządzenia ministra gospodarki w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Zgodnie z nowymi regulacjami, jeżeli w przedsiębiorstwie jest 2,5 tys. ton lub więcej tej substancji, będzie to zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii, a jeśli oleju będzie 25 tys. ton i więcej – o dużym ryzyku.

Zakłady takie muszą powiadomić straż pożarną o rodzaju i ilość substancji niebezpiecznej z jej charakterystyką fizykochemiczną i pożarową. Informują też o charakterze prowadzonej działalności, systemach zabezpieczeń. Wymagają tego przepisy prawa ochrony środowiska.

Ponadto regulacje prawne wymuszają przygotowanie programu zapobiegania poważnym awariom przemysłowym. Trzeba w nim określić m.in. prawdopodobieństwo wystąpienia takiego zagrożenia, a także zasady zapobiegania mu oraz zwalczania skutków takich zdarzeń.

Podstawa prawna: rozporządzenie ministra gospodarki z 10 października 2013 r. DzU z 9 grudnia, poz. 1479