Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu składa się na piśmie, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do przedsiębiorcy. Stanowią to przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DzU z 2012 r., poz. 1225). ?W wypadku odstąpienia od umowy uważana jest ona za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Klient musi zwrócić zakupiony towar w terminie 14 dni – a więc ma więcej czasu na zwrot towaru niż na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy – i ponosi koszt tej przesyłki. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, ?że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy, np. potrącenia jakiejś kwoty z uiszczonej już ceny zakupionego towaru.

Przedsiębiorca musi zwrócić klientowi pieniądze niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. ?W wypadku gdy doszło do przedpłat, konsumentowi należą się również odsetki ustawowe od uiszczonej kwoty.

Klientowi należy się zwrot całości zapłaconych przedsiębiorcy pieniędzy, w tym także koszty wysyłki zakupionych artykułów i nie jest dozwolone zamieszczanie ?w regulaminach sprzedaży zapisów zobowiązujących konsumentów do ponoszenia  jakichkolwiek innych kosztów wiążących się z odstąpieniem od umowy oprócz kosztu odesłania towaru do sprzedawcy. Postanowienie, w myśl którego w razie rezygnacji z zakupu przez internet  przedsiębiorca nie zwraca konsumentowi kosztów wysyłki towaru, trafiło do prowadzonego przez UOKIK rejestru klauzul niedozwolonych.