Według projektu zmiany ustawy o opłacie skarbowej od 2016 r. nie trzeba będzie jej uiszczać, ustanawiając pełnomocnika w postępowaniu podatkowym. Dziś wynosi ona 17 zł. Ta korzystna dla podatników, a także ich pełnomocników innowacja wiąże się z planowaną zmianą systemu reprezentowania podatników przed organami skarbowymi i sądami.

Projektowane przepisy ordynacji podatkowej przewidują mianowicie, że zamiast konieczności ustanawiania pełnomocnika do każdego postępowania będzie można powierzyć mu reprezentację we wszystkich sprawach podatkowych.

etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe