- Urodziłam się 11 grudnia 1964 r. U obecnego pracodawcy pracuję od stycznia br. W związku z likwidacją punktu sprzedaży otrzymałam wypowiedzenie, które kończy się 30 listopada. Jakie mam prawa? Czy mogę starać się o świadczenie przedemerytalne?

Reforma emerytalna, która weszła w życie 1 października 2017 r., obniżyła wiek emerytalny dla kobiet do 60 lat. Czytelniczka osiągnie ten wiek dopiero w 2024 r., a więc jej ochrona przedemerytalna rozpocznie się w grudniu 2020 r. Oznacza to, że w momencie złożenia wypowiedzenia umowy o pracę nie była objęta ochroną przedemerytalną.