Takie zmiany zakłada projekt nowego rozporządzenia Ministerstwa Środowiska dotyczącego ewidencji odpadów.

Dziś ewidencję np. starych urządzeń elektrycznych też trzeba prowadzić, ale dopiero, gdy firma wytworzy ich ponad 5 kg. Teraz wystarczy, że firma pozbędzie się małego urządzenia, by musiała to odnotować. Podobnie będzie ze smarami czy olejami. Dziś nie wpisuje się ich do ewidencji, gdy jest ich mniej niż 10 kg rocznie, a ten limit zniknie.

Zmiany te wymuszają unijne regulacje, które nakładają bezwzględny obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów niebezpiecznych.

Projekt nowych przepisów nie określa zasad prowadzenia uproszczonej ewidencji, gdy firma ma mało śmieci. Zostało to przeniesione do ustawy o odpadach.

etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe