Jednoosobową działalność gospodarczą rozpoczyna w Polsce dziennie ok. 1000 osób – podaje Ministerstwo Gospodarki. Jednocześnie zapewnia, że dzięki internetowemu formularzowi firmę można założyć w kwadrans, nie inwestując żadnych pieniędzy. Jak się do tego zabrać?

Oceń sytuację

Podejmując decyzję o uruchomieniu własnej firmy, należy wybrać najkorzystniejszą dla siebie formę organizacyjno-prawną. Dlatego zanim zaczniemy wypełniać formularz na stronie Firma.gov.pl, trzeba odpowiedzieć sobie na kilka pytań. – Należy zdecydować, czy za zobowiązania publicznoprawne i ewentualne zadłużenia przedsiębiorca chce odpowiadać osobiście czy – kosztem podziału zysków – wybiera odpowiedzialność wspólną – podpowiada Katarzyna Glanc-Tarczewska, doradca Agencji Rozwoju Pomorza. – Trzeba też już wiedzieć, czy wielkość i liczba zleceń pozwoli zrealizować je samodzielnie przedsiębiorcy, czy też będzie potrzebna przysłowiowa druga para rąk i połączenie sił ze wspólnikiem.

Różnice pomiędzy możliwymi formami prowadzenia działalności wynikają m.in. z przepisów prawa dotyczących zakresu własności i decyzyjności właściciela firmy, jak również zakresu finansowania działalności i sposobu opodatkowania dochodów.

– Początkujący przedsiębiorcy najczęściej decydują się jednak na indywidualną działalność gospodarczą, czyli tzw. samozatrudnienie, pracując w formule: odpowiadam za zobowiązania osobiście i działam na własny rachunek – mówi Katarzyna Glanc-Tarczewska.

Jak to się robi

Doradcy małych przedsiębiorców podkreślają, że założenie działalności gospodarczej jest dziś o wiele prostsze niż jeszcze kilka lat temu. ?– Teraz za pomocą jednego formularza CEIDG-1 dokonuje się zgłoszenia działalności gospodarczej do rejestru ogólnopolskiej bazy przedsiębiorców, czyli tzw. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), do Urzędu Skarbowego (informacja o wyborze formy opodatkowania), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Głównego Urzędu Statystycznego – zapewnia Katarzyna Glanc-Tarczewska.

Wpis do rejestru jest dokonywany nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu poprawnego wniosku. Numer REGON firmy zostaje nadany automatycznie w przeciągu kilku dni. Zaświadczeniem o wpisie do rejestru jest obecnie wydruk ze strony internetowej CEIDG: www.firma.gov.pl.

– Działalność gospodarczą można rejestrować w sposób tradycyjny (poprzez wizytę w dowolnym urzędzie gminy i złożenie papierowej wersji formularza CEIDG-1) lub przez internet za pomocą tzw. profilu zaufanego.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Poza rejestracją przedsiębiorstwa w ramach CEIDG można również: zmienić dane we wpisie do ewidencji oraz złożyć wniosek o zawieszenie, wznowienie lub zamknięcie działalności.

– Funkcjonowanie zasady jednego okienka nie jest jeszcze jednak doskonałe. W ciągu siedmiu dni od dnia rozpoczęcia działalności należy udać się do ZUS w celu zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. Natomiast na potrzeby rejestracji do celów podatku VAT konieczna jest dodatkowa wizyta w urzędzie skarbowym – podkreśla Katarzyna Glanc-Tarczewska.

Do czego doradca

Firmę można rejestrować samodzielnie, ale można też skorzystać z pomocy doradcy w takich miejscach, jak np. punkty konsultacyjne regionalnych agencji rozwoju. – Świadczymy kompleksową pomoc w założeniu działalności gospodarczej: od zdiagnozowania indywidualnych potrzeb osoby zgłaszającej się z projektem biznesowym przez doradztwo w zakresie finansowo-administracyjno-prawnym po właściwe założenie przedsiębiorstwa – mówi Łukasz Narloch, doradca Agencji Rozwoju Pomorza.

Zapewnia, że w zakres typowo biznesowych form doradztwa wchodzi też przygotowanie biznesplanu czy strategii rozwoju małej firmy. Przedsiębiorca może także liczyć na audyt potrzeb rozwojowych czy audyt marketingowy. – Natomiast w ramach doradztwa prawnego można liczyć na usługi, takie jak: doradztwo w zakresie zakładania spółki, przygotowania wzoru umowy w obrocie gospodarczym, regulaminu sklepu, porad dotyczących ochrony własności intelektualnej, a nawet pomocy przy odzyskiwaniu należności – mówi Łukasz Narloch.

Dodaje, że choć osoby mające pomysł na biznes są profesjonalistami w swojej dziedzinie, to brakuje im praktycznej wiedzy na temat działania firmy.

Ile kosztują porady doradcy? W ARP od października takie usługi doradcze świadczone są przy wsparciu funduszy UE w ramach ogólnopolskiego projektu punktów konsultacyjnych KSU. Odpłatność za poradę wynosi 12 zł netto za godzinę pracy doradcy, co stanowi 10 proc. jej wartości. – Jest to szczególnie istotne dla małych czy początkujących firm, dla których koszt usługi jest często barierą w korzystaniu z zewnętrznych ekspertów – podsumowuje Łukasz Narloch.

Co musisz wiedzieć, ?zanim zaczniesz załatwiać formalności

1. ?Gdzie się ?rejestrujesz

Jednoosobową działalność wpisuje się do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Przedsiębiorca uzyska tam tylko jeden wpis, choćby miał zamiar prowadzić więcej niż jeden rodzaj działalności, nawet bardzo się od siebie różniących. Wpis jest bowiem przypisany do osoby, ?a nie do działalności.

2. ?Jak składasz dokumenty

Wniosek o wpis można złożyć osobiście – w urzędzie miasta lub gminy, korespondencyjnie (wtedy z poświadczeniem notariusza) lub drogą elektroniczną – bezpośrednio na stronie CEIDG.gov.pl ?(która funkcjonuje także pod nazwą firma.gov.pl).

3. ?Czy masz ?nazwę dla firmy ?i adres biura

Kodeks cywilny (art. 43) mówi, że przedsiębiorca działa „pod firmą'. Firmą w rozumieniu przepisów jest imię i nazwisko. Czyli inaczej, niż przyjęło się to w języku potocznym. Nie wyklucza to jednak włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych.

4. ?Jaki rodzaj ?działalności ?wybierzesz

Każdy przedsiębiorca powinien określić zakres prowadzonej przez siebie działalności ?w ramach tzw. kodów PKD. Określenie wszystkich przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej ?jest obowiązkiem związanym ?z rejestracją firmy ?– podaje się je we wniosku CEIDG-1.

5. ?Czy znasz ?już kody PKD

PKD, czyli Polska Klasyfikacja Działalności, służy statystyce rodzajów wykonywanych działalności w Polsce i jest prowadzona przez Główny Urząd Statystyczny. ?Aktualnie obowiązuje klasyfikacja PKD 2007.

Zakres działalności w PKD dzieli się na: przeważający (główny) – opisujący podstawowy zakres działania firmy oraz pozostałe (liczba w zależności od zapotrzebowania).

6. ?Ile musisz mieć ?na formalności

Twierdzenie, że założenie własnej działalności gospodarczej jest drogie, to mit. Rejestracja działalności i jej modyfikacja nic nie kosztuje.

7. ?Jakie czekają ?cię podatki

To nieprawda, że prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorca płaci te same podatki, co osoby pracujące ?na etacie. Przedsiębiorca ?ma do wyboru kilka form opodatkowania, czasem bardziej korzystnego niż gdyby pracował na umowę o pracę.

8. ?Co wrzucisz ?w koszty

Twierdzenie, że prowadząc działalność gospodarczą, wszystkie zakupy można wrzucać w tzw. koszty, to mit. Tylko koszty, które prowadzą do uzyskania przychodu, przedsiębiorca może potraktować jako koszty swojej działalności i dzięki temu płacić niższy podatek. Nie wszystkie zakupy można jednak traktować jako koszt uzyskania przychodu. O tym, które nie mogą być tak potraktowane, mówi ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

źródło: Agencja Rozwoju ?    Pomorza, PARP

Wszystko załatwisz w sieci

Danuta ?Ryszkowska--Grabowska?Ministerstwo Gospodarki

Od 1 lipca 2011 r. działa Centralna Ewidencja i Informacja ?o Działalności Gospodarczej (CEIDG), dzięki której można założyć działalność gospodarczą przez internet, bez ?konieczności odwiedzania poszczególnych urzędów.

Dzięki CEIDG przedsiębiorcy mogą założyć firmę, zmieniać dane we wpisie, a także zawiesić, wznowić lub zamknąć działalność gospodarczą. ?Te czynności są bezpłatne i nie zajmują więcej niż 15 minut. Wszystkie realizowane są za pomocą jednego formularza – przez portal firma.gov.pl albo w dowolnym urzędzie gminy lub miasta. Składając wniosek o założenie firmy, wnosimy jednocześnie o nadanie numerów REGON i NIP, zgłaszamy się do ZUS lub KRUS i urzędu skarbowego i oświadczamy o wyborze formy opodatkowania (w tym VAT). Czynności w imieniu przedsiębiorcy mogą także dokonywać ich pełnomocnicy.  ?W ramach bizes.gov.pl ?działa Centrum Pomocy. ?Każdy może skierować pytanie do tzw. wirtualnego urzędnika, ?na infolinię albo przekazać je online. ?

Można realizować pasje i być sobie szefem

Katarzyna?Glanc-Tarczewska, doradca ?Agencji Rozwoju Pomorza

Prowadząc własną działalność, ma się realny wpływ na jej kształt i jakość świadczonych usług, można także samodzielnie decydować o wyborze kontrahentów i dopasować godziny pracy do potrzeb życia prywatnego. Osoby prowadzące własną firmę często chwalą sobie niezależność, pracę na własny rachunek i szerokie pole do rozwoju osobistego. Moi klienci przedsiębiorcy jako zaletę prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej wymieniają m.in. brak uciążliwych formalności przy zakładaniu, modyfikacji czy zamykaniu działalności. Liczy się także możliwość realizacji własnych pomysłów. Nie ma konieczności posiadania kapitału zakładowego, a jeśli działalność nie wymaga licencji czy koncesji, wystarczy tylko wpis do ewidencji przedsiębiorców.?Trzeba jednak pamiętać, że samozatrudnienie ma także swoje wady. Po pierwsze, za zobowiązania firmy odpowiada się całym swoim majątkiem oraz majątkiem współmałżonka w przypadku wspólnoty majątkowej. Po drugie, nawet jeśli działalność nie przynosi żadnych zysków, konieczne jest regulowanie składki ZUS.