Studenci i doktoranci przebywający w Polsce na podstawie wizy będą mogli pracować przez cały rok bez pozwolenia na pracę. Taką zmianę przewidziano we wchodzącym z początkiem maja rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej.

Obecnie mogą to robić jedynie w okresie wakacji. Zmiana dotyczy wszystkich studentów studiów stacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy przebywają w Polsce na podstawie wizy studenckiej. Studenci przebywający w Polsce na podstawie pozwolenia na pobyt czasowy już są objęci zwolnieniem z wymogu posiadania pozwolenia na pracę.

Na polskich uczelniach kształci się obecnie ok. 46 tys. obcokrajowców. W porównaniu z rokiem ubiegłym, ich liczba wzrosła aż o 10 tys. W Polsce kształcą się obywatele 158 krajów, głównie Ukrainy.