Mimo że temat odmowy świadczenia pracy zdalnej i grożących z tego tytułu pracownikom konsekwencji służbowych był wielokrotnie poruszany w literaturze, okazuje się, że pracownicy coraz częściej zaczynają odmawiać wykonywania pracy zdalnej, powołując się na najróżniejsze okoliczności. Pracodawcy stają zatem przed dylematem – czy w każdym przypadku mogą wymagać od pracownika świadczenia pracy zdalnie, grożąc wyciągnięciem negatywnych konsekwencji służbowych w razie niewykonania polecenia służbowego, czy podchodzić do tematu bardziej ostrożnie.